30-01-2020
  • Taskforce Urgenties consulteert stakeholders over urgentie-indeling /

Taskforce Urgenties consulteert stakeholders over urgentie-indeling

De ambulancesector is drukdoende met het doorontwikkelen van de huidige urgentie-indeling. AZN organiseerde daarom op 20 januari jl. een bijeenkomst met stakeholders uit de acute zorgketen. Enerzijds om hen te informeren over de ontwikkelingen naar een verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg, anderzijds om hen te consulteren.

Verbeteren urgentie-indeling

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de huidige 15 minuten responsnorm voor spoedinzetten niet medisch onderbouwd is. Ook de responsnormen in andere onderzochte landen blijken niet medisch onderbouwd te zijn. De responstijden zijn planningsnormen en veelal gebaseerd op bijvoorbeeld logistieke, politieke en financiële overwegingen. Dat er bij stakeholders draagvlak is voor het verbeteren van de huidige urgentie-indeling is duidelijk geworden door de aanvullende Delphi-studie van het Lectoraat Acute Intensive Zorg van de HAN.

De Taskforce Urgenties wil de huidige urgentie-indeling daarom zodanig verbeteren dat patiënten met tijdkritische zorgvragen er baat bij hebben. Daarvoor is nodig dat je weet hoe je deze patiëntengroep medisch-logisch kunt duiden. En hoe je patiënten met minder urgente zorgvragen zo goed mogelijk kunt duiden. Het uitbreiden van het aantal urgenties lijkt daarbij zinvol, opdat iedereen de juiste zorg op het juiste moment krijgt. De visie van stakeholders, zoals traumachirurgen, neurologen, gynaecologen en patiëntenvertegenwoordigers is hierbij essentieel.

Grote opkomst bij consultatieronde

Het onderwerp ‘verbeteren urgentie-indeling’ kon op warme belangstelling rekenen, zo bleek uit de grote opkomst van partners in de keten van acute zorg. Zo waren de volgende partijen vertegenwoordigd: huisartsen(posten), het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Medisch Mobiel Team, beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Verenigingen voor Traumachirurgie, -Neurologie, -Kindergeneeskunde, -Obstetrie en Gynaecologie, de Nederlandse Internisten Vereniging. Ook het Centrum voor Thuisbeademing, stichting BijnierNET, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorgverzekeraars Nederland gaven, samen met enkele experts uit Regionale Ambulancevoorzieningen, acte de présence. De bijeenkomst heeft de Taskforce Urgentie een stap verder gebracht. De input vanuit de stakeholders wordt komende weken meegenomen in het definitieve voorstel voor de verbeterde urgentie-indeling.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten over de beoogde verbeteringen in de urgentie-indeling in de ambulancezorg? Neem dan een kijkje op de AZN website.