27-09-2018

Slapwraps en slachtofferregistratieformulier

Na een periode van voorbereiding is het nu zover. Per 1 oktober 2018 worden de slapwraps als hulpmiddel bij de triage definitief in gebruik genomen en nemen we binnen de ambulancezorg afscheid van de (oude) gewondenkaart.

De komst van de nieuwe triage set is een uitwerking van het advies1 dat in opdracht van AZN en de stuurgroep Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) door de werkgroep slachtofferregistratie in 2017 is uitgebracht. Alle betrokken partijen hebben zich gecommitteerd aan het gegeven advies. Samengevat verdwijnen de gewondenkaarten en worden ze vervangen door slapwraps. Er wordt bij de triage alleen nog maar gebruikt gemaakt van de triage klasse T1/ T2/ T3 en overleden. Van de klasse T4 wordt geen gebruik gemaakt. Van de MMT-arts kan, in voorkomende gevallen, worden verwacht dat er bij het afvoeren en stabiliseren van respectievelijk T1 en T2 slachtoffers de overlevingskans in de prioritering hiervan kan worden meegenomen. Op de T3 verzorglocatie zal een slachtofferregistratie formulier zijn intrede doen. Dit formulier is gebaseerd op de SBAR-methodiek. Hiermee gaan vooral de collega’s van de Noodhulpteams van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) werken. Het formulier is dan ook ontwikkeld in samenwerking met het NRK. De leden van de noodhulpteams worden door het NRK geschoold in het gebruik hiervan.

E-learning/animatie

Voor de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) bestaat het implementatietraject uit een aantal verschillende onderdelen. Een daarvan is het volgen van een E-learning/animatie. De animatie is te vinden op het publieksgedeelte van deze website.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RAV of met de Kennisgroep Opgeschaalde Ambulancezorg via opgeschaalde@ambulancezorg.nl.

1 Advies registatiehulpmiddel bij opgeschaalde ambulancezorg. Werkgroep slachtofferregistratie samengesteld uit AZN, V&VN Ambulancezorg, LNAZ , IFV en GGD GHOR NL.