18-03-2024

Samenwerken in de reanimatiezorg, met een nieuw Kwaliteitskader first responders reanimatiezorg als basis!

Ambulancezorg Nederland heeft in samenspraak met de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en HartslagNu een nieuw Kwaliteitskader first responders reanimatiezorg opgesteld. Met dit kader kan iedere Regionale Ambulancevoorziening (RAV) de bestaande samenwerkingsafspraken over het inzetten van first responder herijken.

Inzet first responders reanimatiezorg door meldkamer ambulancezorg

First responders reanimatiezorg worden vanuit de meldkamers ambulancezorg (MKA) gealarmeerd bij meldingen van een (mogelijke) reanimatie. First responders zijn verbonden aan HartslagNu, werken bij de brandweer of politie of zijn bijvoorbeeld actief bij een evenementenorganisatie. Samen met de ingezette ambulance-eenheden zorgen zij voor een zo snel mogelijke start van de reanimatie, op straat, het sportveld of verderop in de woonwijk. First responders reanimatiezorg starten met basic life support (BLS) de reanimatie op, of nemen deze zo nodig over van omstanders als deze al zijn gestart met reanimeren. First responders reanimatiezorg zijn veelal dichter in de buurt van de reanimatiepatiënt, dan reguliere ambulancezorg. Dat betekent tijdswinst in het opstarten van de reanimatie. Door op deze wijze de reanimatiezorg te organiseren wordt de overlevingskans van de reanimatiepatiënt vergroot!

Regionale afspraken

Iedere MKA maakt zelf regionale afspraken opdat zij first responders 24/7 kunnen inzetten. Het nieuwe kader dient daarbij als sectorale veldnorm. In het kwaliteitskader komen verschillende aspecten van de reanimatiezorg aan bod. Dit omvat bijvoorbeeld het alarmeringscriterium, het samenwerken ter plaatse, de BLS-handelingen die door first responders gedaan worden en de wijze waarop toezicht op het handelen van first responders is geregeld.

Presentatie Kwaliteitskader first responders reanimatiezorg

Op het reanimatiecongres van de NRR op 20 maart zal het nieuwe Kwaliteitskader first responders reanimatiezorg gepresenteerd worden! In de ambulancezorg zal de implementatie verder regionaal door de RAV dan wel de MKA worden opgepakt. HartslagNu heeft voor de bij haar aangesloten verenigingen binnenkort een webinar gepland. De NRR informeert alle bij aangesloten reanimatie-instructeurs over het nieuwe kader.

Meer info

Voor meer informatie, zie de website van: