04-06-2018

Nota Goede Ambulancezorg

Eind 2017 is de Nota Goede Ambulancezorg door de besturen van Ambulancezorg Nederland, V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) vastgesteld. Recent is de opgemaakte versie van de Nota uitgebracht.

De Nota Goede Ambulancezorg is de geactualiseerde versie van de Nota Verantwoorde Ambulancezorg uit 2013. Belangrijkste reden voor actualisatie is de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, de WKKGZ. De WKKGZ vervangt o.a. de Kwaliteitswet Zorginstellingen, die tot 2016 de basis vormde voor de Nota Verantwoorde Ambulancezorg. De WKKGZ gaat uit van het begrip ‘Goede zorg’ en stelt ook andere eisen aan zorgorganisaties. Reden om de Nota Verantwoorde Ambulancezorg te actualiseren.

De kern van de WKKGZ wordt gevormd door het begrip ‘Goede zorg’.  In de Nota Goede Ambulancezorg zijn de uitgangspunten en eisen van de WKKGZ vertaald naar pijlers. Aan de hand van deze pijlers wordt beschreven wat de ambulancezorg verstaat onder ‘goede zorg’. De Nota Goede Ambulancezorg vormt daarmee het kwaliteitskader voor RAV’s.

De actuele versie van de Nota Goede Ambulancezorg is te vinden op onze website.