Verrichtingen in de Ambulancezorg

14-11-2017

Nieuwe uitgave: Verrichtingen in de Ambulancezorg

Verrichtingen in de Ambulancezorg is gereed! Deze landelijke uitgave bevat korte en bondige beschrijvingen van 95 verrichtingen die in het LPA 8.1 staan. We hopen dat de Verrichtingen ambulancezorgprofessionals in hun opleiding en werk ondersteuning bieden.

AZN bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze publicatie. Een speciale dank aan de voor dit doel ingestelde expertgroep, bestaande uit inhouds- en materiedeskundigen uit het ambulanceveld.

RAV Hollands Midden heeft een aantal passende video’s ontwikkeld bij de Verrichtingen. Het is van grote meerwaarde dat de hele ambulancesector gebruik kan maken van deze video’s!