Verrichtingen in de Ambulancezorg

Verrichtingen in de Ambulancezorg

Verrichtingen in de Ambulancezorg kent korte en bondige beschrijvingen van vijfennegentig verrichtingen die in het LPA 8.1 voorkomen. Verrichtingen in de Ambulancezorg is bedoeld als naslagwerk, als een houvast voor alle professionals werkzaam in de reguliere ambulancezorg en is gebaseerd op de ervaring van experts, waar mogelijk ondersteund door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.

De RAV Hollands Midden heeft een aantal passende video’s opgesteld bij deze uitgave en raadpleegbaar gemaakt voor de ambulancesector.