30-03-2023
  • Ambulancesector start met implementatie verbeterde urgentie-indeling/

Ambulancesector start met implementatie verbeterde urgentie-indeling

De ambulancesector werkt al jaren met de drie urgenties A1, A2 en B. Uit onderzoek (SiRM, 2019) is gebleken dat een uitbreiding van deze urgentie-indeling onder meer een verdere verbetering van de kwaliteit van zorg kan opleveren. De afgelopen jaren is daarom hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe, verbeterde urgentie-indeling. En met succes, want vandaag, 30 maart, start het implementatietraject van de verbeterde urgentie-indeling in de ambulancesector.

Wat is nieuw/veranderd?

De verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg kent zeven (in plaats van de drie) urgentieniveaus en onderscheidt naast spoedeisende en niet-spoedeisende ambulancezorg, ook meldkamerzorg (doorverwijzing of zelfzorgadvies). Dit is te zien in de afbeelding naast dit bericht. Het doel van de verbeterde urgentie-indeling is dat in geval van levensbedreigende situaties, waarin tijd er het allermeest toe doet, de ambulance met de groot mogelijkste spoed naar de patiënt rijdt. Deze categorie patiënten omvat een klein deel van de huidige groep die de hoogste urgentie krijgt toegekend. Ook zal in gevallen waarin dit mogelijk is, meer tijd genomen worden voor de triage, zodat beter bepaald kan worden welke zorg past bij de zorgvraag. Concreet betekent dit dat de huidige spoedeisende urgentiecategorieën A1 en A2 op medisch logische gronden uitgebreid worden met de urgentie A0 (directe inzet met grootst mogelijke spoed). Bij de B-urgentie krijgt de differentiatie van hoogcomplexe ambulancezorg, naast midden- en laagcomplexe ambulancezorg, verder vorm. Nieuw zijn de meldkamerzorgurgenties C1 (doorverwijzing) en C2 (zelfzorgadvies), beiden zonder ambulance-inzet. De 112-bellers met een minder urgente zorgvraag ontvangen hierdoor vaker direct de juiste (andere) zorg op de juiste plek. Te denken valt aan huisartsen-(spoed)zorg, wijkverpleegkundige zorg of acute GGZ.

De implementatie & looptijd

In de voorbereiding voor de implementatie is samen met adviesbureau IG&H het implementatietraject verder uitgewerkt. Het kernteam Taskforce urgenties, met daarin een vertegenwoordiging vanuit V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en de ledenvergadering van AZN, blijft als sparringspartner betrokken bij de implementatie. Ruim veertig professionals gaan het traject ondersteunen in verschillende themawerkgroepen en iedere RAV heeft een RAV-implementatiecoördinator. Tijdens dit traject zullen de zeven urgenties in de gehele sector worden geïmplementeerd.
De formele start van de implementatie wordt vandaag, 30 maart, gegeven tijdens de landelijke kick-off door AZN-voorzitter Han Noten. Een implementatie van deze omvang vraagt naast aanpassingen in de meldkamers ambulancezorg ook om afstemming met zorgpartners en andere betrokkenen. Daarom is voor het traject een periode tot eind 2024 gepland.

Afstemming met RAV’s en MKA’s

Om de implementatie te laten slagen zijn in de voorbereiding alle RAV’s en meldkamers ambulancezorg gevraagd welke vragen zij hebben over de implementatie en wat zij nodig hebben om de implementatie te laten slagen. Alle inzichten die zijn opgedaan naar aanleiding van deze interviews, worden gebruikt om het implementatietraject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor de RAV’s en MKA’s is een programmaplan geschreven dat informatie en uitleg geeft over het implementatietraject.

Themawerkgroepen

Omdat er, op verschillende aspecten, veel komt kijken bij het implementeren van de verbeterde urgenties in de ambulancezorg, zijn zes themawerkgroepen samengesteld. Elke werkgroep komt met een implementatie-stappenplan voor hun thema: primair proces, HR, ICT, kwaliteit & contractering, communicatie en data. De stappenplannen worden gedeeld met alle RAV’s om te gebruiken bij het opzetten van de implementatie-activiteiten in de eigen RAV en MKA.

Monitoring implementatie - wetenschappelijk onderzoek

Gedurende het implementatietraject voert het Nivel wetenschappelijk onderzoek uit. Het Nivel gaat de implementatie van de verbeterde urgentie-indeling evalueren. Specifiek wordt onderzocht in hoeverre de kwaliteit en veiligheid van de ambulancezorg door de implementatie wordt beïnvloed.

Informatiebijeenkomst ketenpartners/relaties

Voor onze relaties en ketenpartners die betrokken zijn bij de verbeterde urgentie-indeling, wordt binnenkort een informatiebijeenkomst gepland.

Meer informatie?