Actieplan ambulancezorg

Thema: kwaliteit

Het is wenselijk dat de ambulancezorg beschikt over een objectief en meetbaar kwaliteitskader. Dit kader beschrijft wat goede ambulancezorg is en levert zo een bijdrage aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de ambulancezorg. Tevens biedt het kader inzicht in de kwaliteit van ambulancezorg. Ten slotte levert het kader aanknopingspunten op voor verdere verbetering binnen de acute zorgketen.