19-04-2018

Korte films Bachelor medisch hulpverlener ambulancezorg

Sinds mei 2017 is binnen de ambulancezorg een nieuwe functie geïntroduceerd: Bachelor medisch hulpverlener ambulancezorg (BMH). De introductie van deze nieuwe functie in de ambulancezorg verloopt via een pilot. Hiervoor is een Landelijk Kader ontwikkeld waardoor aspecten als uniformiteit en eenduidigheid in relatie tot kwaliteit en patiëntveiligheid zijn geborgd. In het Landelijk Kader zijn ook afspraken gemaakt over een traineeprogramma. Nadat het traineeprogramma met succes is doorlopen, kan de BMH zelfstandig aan de slag in de ambulancezorg.

Inmiddels zijn 19 BMH-ers werkzaam binnen de ambulancezorg. Er is een tweetal korte films ontwikkeld. In deze films ziet u de BMH-ers aan het werk en vertellen ze hoe ze het werk in de ambulancezorg ervaren.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Betty van der Roest, programmamanager via b.vanderroest@ambulancezorg.nl of Jolanda Rigterink, beleidsmedewerker via j.rigterink@ambulancezorg.nl.