28-01-2020

Coronavirus

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen. De gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels in China duizenden patiënten zijn. Ook zijn er enkele tientallen mensen overleden als gevolg van het virus. De meeste patiënten komen uit Wuhan of zijn in Wuhan geweest. Ook in andere landen, zoals Thailand, Japan, de Verenigde Staten en Frankrijk is het nieuwe coronavirus gevonden bij enkele reizigers die allemaal kort daarvoor in Wuhan waren geweest.

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben een longontsteking, klachten van de longen en/of luchtwegen en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe virus wijkt af van de bekende coronavirussen, zoals SARS en MERS. Het lijkt, met wat er nu bekend is, dat het nieuwe virus niet heel besmettelijk is. De ziekte lijkt ook niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. De WHO en Chinese overheid brengen de situatie momenteel in kaart. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de besmettelijkheid. Tot die tijd zijn landen heel alert. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hierbij een cruciale rol. Nederlandse (infectieziekte)artsen worden door het RIVM geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Ook Ambulancezorg Nederland wordt geïnformeerd. Zo zijn door het RIVM landelijke afspraken gedeeld over de persoonlijke beschermingsmiddelen die binnen de ambulancezorg gebruikt moeten worden in het geval er een mogelijk met het coronavirus patiënt zich voordoet. Ook is een casusdefinitie gedeeld: wanneer moet je denken aan een besmetting met het coronavirus? Deze informatie wordt gedeeld met de medisch managers ambulancezorg. Iedere regionale ambulancezorgverlening (RAV) heeft een of meerdere medisch managers. Zij zijn binnen de RAV het aanspreekpunt over het coronavirus.

Welke persoonlijke bescherming gebruiken we in de ambulancezorg bij een inzet bij een mogelijke met het coronavirus besmette patiënt?
Het sectorale beleid qua beschermingsmaatregelen omvat de bescherming die gebruikt wordt bij strikte isolatie aangevuld met een veiligheidsbril. Zie hiervoor het LPA8.1 protocol 2.6 én bijbehorende verantwoording.

Kan ieder ziekenhuis een verdachte patiënt opvangen?
Er dient altijd vooraf overleg te zijn met het ziekenhuis waar de patiënt gepresenteerd wordt,  onder andere omdat er een isolatiekamer met onderdruk beschikbaar moet zijn.  

Hoe maak je de ambulance schoon indien er een inzet geweest is?
De standaardschoonmaakprocedure na een inzet met strikte isolatie voldoet. De ambulance kan gereinigd worden met alcohol 70%, onder goede ventilatie. Ook is desinfectie mogelijk met chloor 1000 ppm, en met middelen op basis van waterstofperoxide.

Voor ambulancezorgverleners met vragen over het coronavirus en het te volgen beleid: contact de medisch managers ambulancezorg van uw RAV.

Meer informatie over het coronavirus:

Hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg