06-10-2020

Herijking onderzoeksagenda ambulancezorg

Ambulancezorg Nederland heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg, V&VN Ambulancezorg, RAV’s en ketenpartners de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 ontwikkeld. Naast een prioritering van negen onderzoeksthema's zijn aan de onderzoeksagenda ook meerjarendoelstellingen verbonden om wetenschappelijk onderzoek binnen de ambulancezorg te stimuleren en verder te ontwikkelen.

Aansluiten bij actuele ontwikkelingen

De doelstellingen van de onderzoeksagenda zijn nog steeds actueel. Echter, de ontwikkelingen binnen de ambulancezorg en de keten vragen wel om een herijking van de thema's om de focus op de juiste thema's te blijven houden. Ambulancezorg Nederland heeft daarom aan het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de opdracht gegeven een herijking van de landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg uit te voeren.

Veldraadpleging en literatuuronderzoek

Om tot geactualiseerde thema’s van de onderzoeksagenda te komen, heeft het lectoraat een veldraadpleging uitgevoerd bij alle RAV’s, naar lopende onderzoeken en onderzoeksthema’s. Daarnaast zijn relevante strategische documenten voor de sector geanalyseerd. Tot slot heeft het lectoraat een literatuuronderzoek gedaan naar onderzoeksthema’s in de prehospitale zorg de afgelopen vijf jaar in vier relevante internationale tijdschriften.

Delphi-onderzoek

De resultaten van de veldraadpleging, documentanalyse en literatuuronderzoek vormen samen met de thema’s van de huidige onderzoeksagenda de input voor het huidige Delphi-onderzoek. Bij dit onderzoek zijn ambulancezorgprofessionals en andere relevante functionarissen uit de RAV’s betrokken, maar ook de belangrijkste ketenpartners. Het Delphi-onderzoek vindt via een online survey plaats in drie rondes: in september, november en december/januari 2021.

Meer informatie

Voor vragen over de onderzoeksagenda kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen.