19-04-2018

Haalbaarheidsstudie Lerend Zorgsysteem Ambulancezorg

Patiënten met acute zorgvragen kunnen worden behandeld door verschillende zorgaanbieders in de spoedzorgketen: huisarts, huisartsenpost (HAP), ambulance en ziekenhuis. Vaak maakt een patiënt gebruik van meerdere spoedzorgaanbieders. Door registratiegegevens van de zorgaanbieders in de spoedzorgketen samen te brengen, kan inzicht worden verkregen in deze zorgpaden. Dit maakt het voor de ketenpartners mogelijk gezamenlijk de inrichting van de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren.

Ambulancezorg Nederland heeft het NIVEL gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om gegevens van meerdere Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) op te nemen in een landelijke database, die de mogelijkheid in zich heeft de gegevens te koppelen met andere voor de spoedzorg relevante zorggegevens, die beschikbaar kunnen worden gemaakt via NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Daarmee wordt het mogelijk de gang van de patiënt door de (spoed)zorg te volgen. Een dergelijke aanpak zou bijdragen aan de totstandkoming van een lerend zorgsysteem voor de spoedzorg.

Vanuit de praktijk komen meerdere vragen die hiermee beantwoord zouden kunnen worden, bijvoorbeeld hoe vaak en bij welke zorgvragen een doorverwijzing van een patiënt door de meldkamer ambulance naar de huisarts uiteindelijk toch tot ambulancezorg leidt. Dergelijke vragen sluiten aan bij de visie 2025 van Ambulancezorg Nederland, de Landelijke onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 en bij het Kwaliteitskader spoedzorgketen.

Aan het onderzoek nemen drie RAV’s deel: RAV Brabant Zuid-Oost, RAV Utrecht en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Looptijd van het onderzoek is 10 maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl of Tessa Jansen, T.Jansen@nivel.nl.