FNV opgestapt uit overleg met cao-partijen en niet bereid om tot een akkoord te komen voor de cao Ambulancezorg

30-10-2018
  • FNV opgestapt uit overleg met cao-partijen en niet bereid tot akkoord voor cao Ambulancezorg/

Vandaag vond overleg plaats tussen Ambulancezorg Nederland (AZN) en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn over een nieuwe cao voor de sector ambulancezorg. Helaas is het niet gelukt om met FNV overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao die geldt voor bijna 6000 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. “Ik ben teleurgesteld over deze opstelling van FNV waardoor een akkoord met de drie cao-partijen nu niet kan worden bereikt’, aldus Bert Benthem, voorzitter van de werkgeversdelegatie van AZN.

Voorstel werkgevers

Werkgevers hebben voorgesteld om een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar overeen te komen. Daarnaast is een eenmalige compensatie aangeboden per januari 2019. Dit om te voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg teveel uiteenlopen in 2018, door de verschillende looptijden van de cao’s. Een eerdere poging om de huidige cao open te breken mislukte doordat FNV het bereikte overlegresultaat afwees.

Het is nu helaas niet gelukt om aan de hand van het eerder bereikte cao-overlegresultaat van 4 juni 2018 alsnog een akkoord voor de cao 2019 met FNV te bereiken. Tijdens het overleg bleek dat de vakbond FNV Zorg en Welzijn niet bereid is de eerdere afspraken te vertalen in een nieuwe cao. Dit is teleurstellend, omdat het resultaat dat eerder bereikt was na maandenlang constructief overleg veel draagvlak heeft binnen de sector en uitwerking verdient in een nieuwe cao. Omdat FNV nu al voor de tweede keer opstapt uit het overleg, vraagt AZN zich af of FNV wel goede afspraken wil maken voor de medewerkers in de ambulancesector. 

Ledenraadpleging

Ambulancezorg Nederland beraadt zich op vervolgstappen en gaat in gesprek met de vakbond CNV die positiever staat ten opzichte van het eerder bereikte overlegresultaat.
 

Ambulancesector

De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland, waar in totaal 5.900 medewerkers werken.