Bijeenkomst Kennisplatform Onderzoek 12 oktober 2017

20-10-2017

Bijeenkomst Kennisplatform Onderzoek 12 oktober 2017

Op 12 oktober jl. kwamen leden van het Kennisplatform Onderzoek van Ambulancezorg Nederland bij RAV Hollands Midden bijeen om kennis te nemen van ontwikkelingen rondom onderzoek binnen de ambulancezorg.

Gastheer Jan Bosch, researchverpleegkundige bij de RAV Hollands Midden, presenteerde lopende en toekomstige onderzoeken die binnen zijn organisatie, veelal met ketenpartners, worden uitgevoerd. Gaia Koster, onderzoeker bij het LUMC, presenteerde het onderzoek ‘A Reduction in Time with Electronic Monitoring In Stroke’.

Gastheer Jan Bosch

Het doel van deze gerandomiseerde studie is te onderzoeken of real-time visuele feedback aan zorgverleners in de acute CVA-zorgketen de totale systeemvertraging (TSV) tot aan behandeling (IVT en/of IAT) reduceert. Naast RAV Hollands Midden nemen ook Ambulance Amsterdam en Ambulance Oost deel aan dit onderzoek. In de pauze konden de deelnemers zien hoe het ARTEMIS-onderzoek met het trackingsysteem in de praktijk werkt.

Resultaten 'Vormgeving Landelijk Protocol Ambulancezorg'

Liset Firet, onderzoeker bij de Radboud Universiteit presenteerde de eerste resultaten van het landelijk onderzoek ‘Vormgeving Landelijk Protocol Ambulancezorg’. Het definitieve onderzoeksrapport met aanbevelingen komt eind van het van het jaar beschikbaar.

Na de pauze presenteerden de aanwezigen met een flitspresentatie de onderzoeken die op dit moment lopen in de RAV en de onderzoeken die in 2018 starten. Ook spraken de deelnemers over de onderzoeksagenda ambulancezorg in relatie tot de visie 2025 van AZN, en de vertaling daarvan in het meerjarenbeleidsplan 2018-2020. Binnenkort meer hierover.

Kennisplatform Onderzoek

Het Kennisplatform Onderzoek is bedoeld voor RAV-medewerkers die binnen de organisatie onderzoek doen of hierin geïnteresseerd zijn. Doel van het platform is kennis delen en samen werken aan onderzoek binnen de ambulancezorg. 

Ben je binnen jouw RAV betrokken bij onderzoek, of ben je in onderzoek binnen de ambulancezorg geïnteresseerd? Dan ben je van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij het Kennisplatform Onderzoek. Stuur hiervoor een mail naar b.kaltofen@ambulancezorg.nl.

Bijeenkomsten 2018

Ook in 2018 organiseert AZN bijeenkomsten voor het Kennisplatform Onderzoek:

  • donderdag 29 maart 2018
  • donderdag 27 september 2018.

Noteer deze data alvast in je agenda!

Ben je bezig met een interessant onderzoek binnen de ambulancezorg, dat je graag wil delen met collega’s? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.