AZN wil opheldering van FNV over afwijzing cao

29-08-2018

Werkgevers kunnen de overeengekomen substantiële loonsverhoging van ruim 6% niet doorvoeren. FNV heeft het cao-resultaat van 4 juni 2018 afgewezen. De huidige cao ambulancezorg blijft nu gelden, deze loopt tot en met 31 december 2018. Ambulancezorg Nederland (AZN) is teleurgesteld over de opstelling van FNV en hoopt opheldering te krijgen over deze afwijzing.

De FNV-onderhandelaar distantieerde zich na het ondertekenen van de cao-afspraken direct van het overlegresultaat, zonder opgaaf van redenen. Volgens AZN is deze afwijzing voor werkgevers moeilijk te begrijpen, gezien de vele positieve reacties van FNV-leden. FNV heeft aangekondigd dat zij overgaat tot collectieve acties als AZN niet tegemoetkomt aan haar eisen.

Stellen van ultimatum door FNV overbodig

Het stellen van een ultimatum is volgens AZN niet in het belang van de ambulancehulpverleners en patiëntenzorg. Ook is dit overbodig, aangezien er al een overlegresultaat ligt dat door de cao-partijen ondertekend is.

Zo snel mogelijk opheldering

AZN heeft geen vertrouwen in verder overleg met FNV, zolang de onderhandelaar geen inzicht geeft in de feitelijke totstandkoming van de raadpleging. AZN wil niet nogmaals lang en intensief onderhandelen, om daarna geconfronteerd te worden met onduidelijkheid over het besluitvormingsproces. AZN hoopt binnenkort alsnog de gevraagde opheldering van FNV te krijgen.