21-06-2018

Ambulancezorg en de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of Verordening) van kracht gegaan. In de hele Europese Unie (EU) geldt nu dezelfde privacywetgeving.

AVG- Helpdesk Zorg en Welzijn

De Functionaris gegevensbescherming (FG) is meestal maar één persoon binnen een RAV. De FG kan dan individueel worstelen met bepaalde vragen. Het is dan prettig dat de FG weet waar hij/zij vragen kan stellen. AZN heeft zich hiervoor aangesloten bij de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn.

Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De helpdesk beschikt over juridische expertise maar stemt ook af met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

FAQ

AZN verzamelt de vragen die vanuit de achterban worden gesteld en houdt een relevante FAQ bij.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de AVG of de AVG-helpdesk? Klik dan hier voor meer informatie.