Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Klik hier voor meer informatie over de AVG.

AVG Helpdesk Zorg

AZN heeft zich aangesloten bij de AVG Helpdesk Zorg. Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bij de AVG Helpdesk kunnen professionals uit de zorg terecht met vragen over privacy en de avg in het bijzonder. De helpdesk beschikt voor juridische expertise maar stemt ook af met de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie over de Helpdesk AVG Zorg.

FAQ

AZN verzamelt de vragen die vanuit de achterban worden gesteld en houdt een relevante FAQ bij.

Hieronder enkele voorbeelden van onderwerpen waarover vragen zijn gerezen:

Vragen

Voor vragen omtrent informatiebeveiliging en privacybeveiliging binnen de ambulancezorg kunt contact opnemen met Angelique van der Weerd via a.vanderweerd@ambulancezorg.nl.