Terugblik bijeenkomst afsluiting CZO implementatieproject


De Academie voor Ambulancezorg organiseerde samen met Ambulancezorg Nederland op 26 november jl. een bijeenkomst voor regionale opleidingscoördinatoren en P&O’ers uit de sector. Tijdens deze bijeenkomst stonden de CZO-accreditatie en het project mentale weerbaarheid bij de politie centraal.

CZO accreditatie

Tijdens deze bijeenkomst werd stilgestaan bij het feit dat de RAV’s inmiddels CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige en de opleiding tot Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg. Klaus Boonstra, directeur van het CZO, verzorgde in dit kader een bijdrage over de actuele ontwikkelingen bij het CZO op het terrein van het afgeven van erkenningen. Ook deelde hij de visie van het CZO over het opleiden in de zorg en de verwachte ontwikkelingen op dit terrein. Tot slot werd met de aanwezigen gedeeld dat op termijn ook de erkenning van de opleiding tot ambulancechauffeur bij het CZO wordt ondergebracht.

Mentale weerbaarheid

Voor het tweede deel van de middag waren Ruud van de Veerdonk en Ad Martens van de Politie Academie uitgenodigd. Zij verzorgden een workshop over mentale weerbaarheid. Dit gaf een goed beeld van de aanpak bij de Politie. De essentie van deze aanpak ligt in het herkennen, trainen en inzetten van mentale vaardigheden met als doel de ideale prestatietoestand te bereiken om de taak onder alle omstandigheden te kunnen blijven uitvoeren.

Uitwisseling van kennis en ervaringen

Tot slot was er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, zodat de deelnemers onderling kennis en ervaringen konden uitwisselen.

Meer informatie?

Hebt u naar aanleiding van dit nieuwsitem vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Betty van der Roest, programmamanager AZN, via b.vanderroest@ambulancezorg.nl