Pariter module Ritlogging opgeleverd


Als eerste resultaat van het ICT-project Pariter van AZN is in oktober de landelijke server Ritlogging opgeleverd.


Deze server verzamelt per incident bovenregionaal informatie uit landelijke systemen van ambulancezorg over ritten en patiënten en maakt deze toegankelijk voor RAV’s. Hierdoor ontstaat tijdens de acute fase van een incident beter inzicht in ambulanceactiviteit en patiëntgegevens. In geanonimiseerde vorm kan deze informatie gedeeld worden met regionale partners, bijvoorbeeld met als doel om een beeld te krijgen van aantal, soort en locatie van slachtoffers die bij een bepaald incident zijn betrokken. RAV’s maken zelf afspraken over de regionale wijze van toepassing van dit systeem.