Bijeenkomst 'Samenwerking HAP+RAV'


Op 24 september 2012 vindt een informatiebijeenkomst plaats voor huisarten, medisch managers ambulancezorg, directeuren van huisartsenposten en RAV’s, ambulanceverpleegkundigen en overige betrokkenen over 'Samenwerking HAP+RAV'.


Diverse sprekers
Vanaf 13.30 uur passeren diverse onderwerpen de revue. Zo geeft mr. dr. Luuk Arends, advocaat op de sectie gezondheidsrecht, bijvoorbeeld een presentatie over verantwoordelijkheidsverdeling en brengt Hans Maarten Bolle, directeur VHN, de beleidsagenda voor het voetlicht.

Zes workshops
De aanwezigen kunnen later in de middag deelnemen aan workshops. In deze sessies staat het uitwisselen van ervaringen en het aandragen van praktische oplossingen centraal. Iedereen krijgt de mogelijkheid om twee sessies bij te wonen. Van elke sessie wordt een kort verslag gemaakt.

Uitnodiging en aanmeldingsformulier
De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst en het aanmeldingsformulier zijn vorige week verstuurd aan de genodigden, te weten: huisartsen, medisch managers ambulancezorg, directeuren huisartsenposten en RAV’s, ambulanceverpleegkundigen en overige betrokkenen bij de samenwerking HAP+RAV