Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Special HAP-RAV nr. 1 - april 2012

HAP en RAV in gesprek

Ruim 60 directeuren van huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en) waren op 21 maart 2012 aanwezig in de Domus Medica. De Vereniging  Huisartsenposten Nederland (VHN) en...

Lees hele bericht

Uitkomsten onderzoek

Doel van de  uitgevoerde inventarisatie onder huisartsenposten en RAV-en  was inzicht krijgen in de mate waarin samengewerkt wordt. Dat maakt het mogelijk om op beleidsniveau een agenda...

Lees hele bericht

Gezamenlijke visie

Hans Simons stelt de directeuren de vraag of een gezamenlijke visie van belang is. Die vraag wordt bevestigend beantwoord, maar men zegt er meteen bij geen landelijke blauwdruk te willen. Het...

Lees hele bericht

Discussie over de telefonische toegang tot zorg

In verband met de telefonische toegang tot de zorg is het belangrijk vast te stellen wie er aan de telefoon zit. Het maakt uit over welke competenties en scholing de medewerker, die de triage...

Lees hele bericht

Discussie over zorg ter plekke

Als het gaat om zorg ter plaatse van de patient is de intrede van de verpleegkundig specialist een factor van betekenis. Hoe is die precies in te zetten? In het land zijn daar uiteenlopende...

Lees hele bericht

Discussie over informatie uitwisseling

Als het gaat om het uitwisselen van gegevens is er technisch veel mogelijk en afspraken hierover zijn goed te maken. Tegelijkertijd gebeurt het nog beperkt. Er zijn vooral vraagtekens rond...

Lees hele bericht