Arbeidsomstandigheden


Goede arbeidsomstandigheden dragen ertoe bij dat medewerkers binnen de sector ambulancezorg op een productieve en gezonde manier hun werk kunnen doen. Om dat te realiseren wordt er geïnvesteerd, zijn er vanuit Ambulancezorg Nederland diverse instrumenten beschikbaar en worden diverse actieplannen ten uitvoering gebracht.

Arbocatalogus
In de arbocatalogus ambulancezorg zijn de specifieke arbeidsrisico’s beschreven en geldende richtlijnen en hulpmiddelen opgenomen.
Door een werkgroep met P&O’ers en kaderleden uit de sector is in 2013 gewerkt aan een geactualiseerde versie van de arbocatalogus. De geactualiseerde catalogus is vastgesteld door sociale partners in de ambulancesector, te weten het bestuur van Ambulancezorg Nederland en de betrokken vakbonden CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV.
De geactualiseerde arbocatalogus is goedgekeurd door de Inspectie SZW.


Arboportaal
Voor meer algemene informatie over gezond en veilig werken, verwijzen wij u naar het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.arboportaal.nl. Hier vindt u informatie over arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.