Zorgcoördinatie

Waarom zorgcoördinatie?

De acute zorg en de ambulancezorg staan onder druk en er moet iets gebeuren om deze druk te beheersen. De acute zorg moet immers ook in de toekomst een antwoord kunnen geven op de toenemende, veranderende en complexere zorgvraag van de patiënt.

In 2017 heeft Ambulancezorg Nederland een visie ontwikkeld, waarin het volgende vergezicht staat:

‘In 2025 wendt de patiënt met een acute zorgvraag zich tot het regionale loket voor de acute zorg. Achter dit loket zijn diverse individuele zorgaanbieders verenigd in een regionaal netwerk acute zorg. Individuele zorgaanbieders hebben waar nodig afstand gedaan van enige autonomie, in het belang van de juiste zorg aan de patiënt. De patiënt heeft geen weet van de onderliggende structuren en afspraken. De zorgvraag van de patiënt is het uitgangspunt voor de acute zorgcoördinator, die de patiënt zo snel mogelijk naar de juiste zorgverlener leidt.

De ambulancesector ziet zorgcoördinatie als mogelijke oplossing om de druk in de acute zorg beheersbaar te houden. Zorgcoördinatie is de sleutel om tot goede patiëntgerichte én toekomstbestendige zorg te komen. Het is ook een logistieke oplossing voor het logistieke probleem binnen de acute eerstelijnszorg.