De projectorganisatie

De projectorganisatie

De projectorganisatie voor de totstandkoming en monitoring van de pilots zorgcoördinatie bestaat uit een stuurgroep en een begeleidingscommissie.

Stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de besluitvorming, monitoring, signalering en bijsturing van de pilots. Ook helpt de stuurgroep individuele pilots bij het oplossen van knelpunten en stuurt de ontwikkeling van zorgcoördinatie bij indien nodig. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Ambulancezorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Ineen en IG&H.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie adviseert de stuurgroep, signaleert mogelijke knelpunten en zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling over de voortgang en het proces van de (individuele) pilots. De begeleidingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende Regionale Ambulancevoorzieningen, Zorgverzekeraars Nederland, Ineen, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijk Netwerk Acute Zorg, het ministerie van VWS en de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de pilots? Neem contact met ons op via info@ambulancezorg.nl.