Pilot Zorg Coördinatie Centrum Midden Nederland

De juiste zorg op de juiste plek.

De toenemende druk op de acute zorgketen én de gefragmenteerde aanpak van dit probleem. Dat is de aanleiding voor de ROAZ regio Midden-Nederland om een Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) op te zetten.

In het kort

ZCC Midden-Nederland richt zicht op:

 • Eenduidige toegang
  Het inrichten van één loket (naast 112) voor acute zorg, zowel voor de patiënt als de zorgprofessional.
   
 • Multidisciplinaire triage & regie vervolgzorg
  Het inrichten van multidisciplinaire triage - en waar nodig overleg binnen een regieteam m.b.t. vervolgzorg - zodat gezamenlijk de juiste zorg op de juiste plek wordt georganiseerd.
   
 • Passende zorginzet
  Het organiseren van regionaal inzicht in capaciteit én gezamenlijke (inzet)coördinatie, zodat dat de juiste (mobiele) zorg tijdig wordt ingezet.
   
 • Informatieplatform patiëntenzorg
  Het inrichten van een multidisciplinair platform waar actuele patiëntinformatie beschikbaar is en digitale uitwisseling volgens zorgstandaarden plaatsvindt voor een snellere en betere overdracht.
   
 • Inzicht en overzicht patiëntenstromen 
  Creatie van inzicht in de in-, door- en uitstroom van patiënten in de regio om beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen en in tijden van crisis beter voorbereid te zijn.
   
 • Multidisciplinaire werkplek én living lab
  Realisatie van multidis­­­­­­ciplinaire werkplekken waar regionale zorgpartners intensief samenwerken, van elkaar leren, processen verbeteren én innoveren.

____________________________________________________________________________________

Jack Versluis, bestuurder RAVU: “Regionale zorgcoördinatie heeft in COVID-19 tijden haar nut en noodzaak bewezen voor onze ROAZ-regio Midden-Nederland. Versterkte samenwerking in ZCC-verband is het nieuwe normaal.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Doorontwikkelen ZCC Midden-Nederland met betrokken partners, acute huisartsenzorg, acute psychiatrie en ambulancezorg én uitbreiden nieuwe zorgcoördinatiediensten voor de ROAZ regio Midden-Nederland.

 • Verder bouwen aan samenwerking op weg naar multidisciplinaire triage & regie vervolgzorg én (inzet)coördinatie.

 • Opzetten van een multidisciplinair zorgdossiersysteem met open standaarden naar systemen van derden (i.s.m. de andere pilots en Topicus als leverancier).

 • Creëren van een lerende omgeving met als bedoeling gezamenlijk processen te verbeteren en te innoveren t.b.v. het gezamenlijk organiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

 • Inrichten van efficiënte middelen om de KPI’s te meten en processen en systemen gezamenlijk te optimaliseren.

 • Toewerken naar één regionaal spoednummer, naast 112.

2. Wie zijn de partners?

 • HAP Eemland.
 • GGZ Altrecht.
 • Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU).
 • Verschillende VV(T)-zorgaanbieders, huisartsen, HAP’s en ziekenhuizen die virtueel samenwerken met het zorgcoördinatiecentrum.

3. Wat zijn de doelen?

 • Tevreden patiënten dankzij inzet van vervolgzorg.
 • Tevreden zorgprofessionals dankzij kwaliteit van zorg.
 • Verbeteren wachttijden en responstijden van de partners. 
 • Verminderen aantal onterechte EHGV-ritten.
 • Tevreden verwijzers dankzij nieuw ingerichte diensten rondom zorgcoördinatie en tijdbesparing.

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang. 
 • Triage. 
 • Passende zorginzet. 
 • Regie vervolgzorg. 
 • Zelfmanagement.