Pilot regio Zuid-Holland Zuid

Rapid huisartsgeneeskunde

Het aantal spoedeisende ambulance- inzetten op aanvraag van huisartsenposten neemt toe. Achteraf blijkt nogal eens dat vervoer van de patiënt niet nodig is, wat tot de vraag leidt of de inzet van een ALS- ambulance juist is.

In het kort

Om de druk te verlichten én de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, richt deze pilot zich op de inzet van een ‘Rapid huisartsgeneeskunde’ (Rapid HAG). De Rapid HAG is een ambulanceverpleegkundige die onder regie van de huisarts op pad gaat met een  Rapid-voertuig.

Deze Rapid HAG is aanvullend opgeleid in de acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg. Het vernieuwende is dat de huisarts de regie blijft houden (eindverantwoordelijk) en deze nauw betrokken blijft bij de zorgverlening en eventuele doorverwijzing of alsnog de inzet van een ambulance.

____________________________________________________________________________________

Hans Janssen, directeur-bestuurder RAV Zuid-Holland Zuid: “De grootste winst van de Rapid huisartsgeneeskunde is dat een patiënt snel kan worden beoordeeld en de samenwerking tussen huisarts, ambulancedienst en de acute psychiatrie wordt geïntensiveerd.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • De Rapid HAG verleent vooral zorg aan patiënten die op de huisartsenpost de urgentie U1 of U2 krijgen of patiënten met een andere urgentietoekenning, maar waarbij de inzet van de Rapid HAG de juiste keuze lijkt te zijn.  

2. Wie zijn de partners?

 • RAV Zuid-Holland Zuid.
 • Huisartsenpost DrechtDokters.
 • Yulius (GGZ).

3. Wat zijn de doelen?

 • Intensiveren samenwerking RAV ZHZ, HAP en Yulius.
 • De juiste zorg op de juiste plek.
 • Door overleg tussen Rapid HAG en regiearts: minder patiënten vervoeren
 • naar de SEH.
 • Reguliere ambulances worden minder vaak ingezet voor patiënten die huisartsenzorg nodig hebben waardoor er meer capaciteit beschikbaar
 • blijft voor acute zorg (A1).
 • Verlagen werkdruk huisartsen.
 • Toename patiënttevredenheid.

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Triage. 
 • Passende zorginzet.