Pilot regio Zuid-Holland Zuid

Rapid huisartsgeneeskunde

Het aantal spoedeisende ambulanceinzetten op aanvraag van huisartsenposten neemt toe. Achteraf blijkt nogal eens dat vervoer van de patiënt niet nodig is, wat tot de vraag leidt of de inzet van een ALS-ambulance juist is.

In het kort

Om de druk te verlichten én de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, focust deze pilot zich op de inzet van een ‘Rapid huisartsgeneeskunde’ (Rapid HAG). De Rapid HAG is een ambulanceverpleegkundige die onder regie van de huisarts op pad gaat met een Rapid-voertuig.

Deze verpleegkundige is aanvullend opgeleid in de acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg. Hij of zij kan een spoedconsult van de huisarts of de inzet van een ALS-ambulance voorkomen, terwijl een patiënt toch op zeer korte termijn wordt bezocht.

____________________________________________________________________________________

Hans Janssen, directeur-bestuurder RAV Zuid-Holland Zuid: “Grootste winst van de Rapid huisartsgeneeskunde is dat een patiënt snel kan worden beoordeeld en de samenwerking tussen huisarts, ambulancedienst en de acute psychiatrie wordt geïntensiveerd.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • De inzet van een Rapid HAG voor U1-urgenties en mogelijk U2/U3.
   

2. Wie zijn de partners?

 • RAV Zuid-Holland Zuid.
 • Huisartsenpost Drechtsteden.
 • Yulius (GGZ).
   

3. Wat zijn de doelen?

 • De juiste zorg op de juiste plek.
 • Verbetering percentage mobiele zorgconsulten.
 • Afname aantal inzetten ALS-ambulance vanuit MKA. 
 • Afname aantal visites HAP.
 • Verbetering medewerkerstevredenheid.
 • Continuïteit patiënttevredenheid.
   

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Triage. 
 • Passende zorginzet.