Pilot regio Zuid-Holland Noord

Direct de juiste zorg, zo min mogelijk tussenschakels

In één keer de juiste zorgpartner inzetten. Zodat patiënten direct de best passende zorg ontvangen, zonder tussenschakels. Regio Zuid-Holland Noord gaat voor verbeterde kwaliteit van zorg door middel van gezamenlijke triage en passende zorginzet.

In het kort

De partners in deze pilot zetten een zorgcoördinatiecentrum op waar zij gezamenlijk triëren. Einddoel van de pilot zou moeten zijn dat elke patiënt op een uniforme wijze getrieerd wordt, zodat zij direct daarna de best passende zorg ontvangen en er zo min mogelijk tussenschakels nodig zijn.

Het (beoogde) resultaat is meer efficiency en betere kwaliteit van zorg. Elke zorgvraag wordt immers vanaf het begin integraal bekeken. Door informatie te delen en direct samen te werken aan de inzet, is het tegelijk mogelijk om dubbele zorginzet en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.

____________________________________________________________________________________

Marthe Cramer, algemeen manager zorg RAV Hollands Midden: “Binnen het zorgcoördinatiecentrum bundelen we onze krachten, en zetten we tegelijk elk expertisegebied in zijn eigen kracht. Zo leveren we de best passende zorg. Zonder tijd, menskracht of middelen te verspillen.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Huidige werkprocessen beschrijven en delen.
 • Een nieuwe gezamenlijke, geprotocolleerde werkwijze ontwikkelen.
 • Multidisciplinair triageteam verkennen.
 • Samenwerken in één ICT-omgeving.
 • Resultaten meten tijdens en na de pilotfase.

2. Wie zijn de partners?

 • RAV Hollands Midden.
 • Huisartsenpost De Limes (HAP).
 • Marente (VVT).
 • ActiVite (VVT).
 • Topaz (VVT).
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Geprotocolleerd triageproces voor alle sectoren.
 • Betere kwaliteit van het triageproces en daarmee direct de juiste zorg voor patiënten.
 • Efficiencywinst in het triageproces.
 • Tijdwinst voor de ambulancedienst.

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Triage. 
 • Passende zorginzet.