Pilot regio Zuid-Holland Noord

Direct de juiste zorg, zonder tussenschakels

In één keer de juiste zorgpartner inzetten. Zodat patiënten direct de best passende zorg ontvangen, zonder tussenschakels. Regio Zuid-Holland Noord gaat voor verbeterde kwaliteit van zorg door middel van gezamenlijke triage en passende zorginzet.

In het kort

De partners in deze pilot zetten een zorgcoördinatiecentrum op waar zij gezamenlijk triëren. Elke patiënt wordt op dezelfde wijze bevraagd, zodat zij direct daarna de best passende zorg ontvangen en er geen verdere tussenschakels nodig zijn.

Het (beoogde) resultaat is meer efficiency en betere kwaliteit van zorg. Elke zorgvraag wordt immers vanaf het begin integraal bekeken. Door informatie te delen en direct samen te werken aan de inzet, is het tegelijk mogelijk om dubbele zorginzet en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.

____________________________________________________________________________________

Marthe Cramer, algemeen manager zorg RAV Hollands Midden: “Binnen het zorgcoördinatiecentrum bundelen we onze krachten, en zetten we tegelijk elk expertisegebied in zijn eigen kracht. Zo leveren we de best passende zorg. Zonder tijd, menskracht of middelen te verspillen.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Huidige werkprocessen beschrijven en delen.
 • Een nieuwe gezamenlijke, geprotocolleerde werkwijze ontwikkelen.
 • Multidisciplinair triageteam samenstellen.
 • Samenwerken in één ICT-omgeving.
 • Resultaten meten tijdens en na de pilotfase.
   

2. Wie zijn de partners?

 • RAV Hollands Midden.
 • Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (HAP).
 • Marente (VVT).
 • ActiVite (VVT).
 • Topaz (VVT).
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Eén geprotocolleerd triageproces waarbij alle sectoren vanuit NTS werken.
 • Triagisten bevoegd maken om de nodige zorg in te zetten bij RAV, VVT en HAP. Waarbij het niet nodig is om eerst aan de andere ketenpartner te vragen of deze zorginzet kan leveren.
 • Betere kwaliteit van het triageproces en daarmee direct de juiste zorg voor patiënten.
 • Efficiencywinst in het triageproces.
 • Tijdwinst voor de ambulancedienst.
   

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Triage. 
 • Passende zorginzet.