Pilot regio Twente

Uniform triageproces, intensieve ketensamenwerking

Zorgprofessionals met uiteenlopende disciplines, die eenduidig triëren en samen beslissen over passende zorginzet. Waarbij zorgpartners hun expertise én logistieke mogelijkheden met elkaar delen, om de acute zorg toegankelijk te houden. Dit is de essentie van de pilot in regio Twente.

In het kort

In deze pilot regio Twente zijn triagisten en centralisten van verschillende zorginstellingen in één ruimte gehuisvest. Hier werken zij met:

 • een uniform triageproces;
 • duidelijke werkafspraken;
 • laagdrempelige  overleglijnen.

Het beoogde resultaat: zorgprofessionals die de situatie van patiënten nóg beter kunnen inschatten en de juiste zorg verlenen.

____________________________________________________________________________________

Piet Huizinga, directeur Ambulance IJsselland en Ambulance Oost: “Als we de acute zorg toegankelijk willen houden, is zorgcoördinatie essentieel. Wij geloven dat we de spoedzorgketen kunnen verlichten door nauwere samenwerking.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Inrichten lokale, fysieke, gezamenlijke meldkamer voor avond en weekend (RAV, HAP, VVT, GGZ).
 • Ontwikkelen realtime capaciteitsoverzicht
 • (zowel voor capaciteiten op de weg (visite-rijdende huisartsen, wijkverpleegkundigen, de crisisdienst en wijkverpleegkundigen) als voor ELV en GRZ-capaciteit).
 • Opstellen gezamenlijk triageprotocol voor specifieke ingangsklachten.
 • Inrichten werkprocessen met ruimte voor intensiever overleg zorgpartners.

2. Wie zijn de partners?

 • Ambulance Oost (RAV).
 • Spoedzorghuisartsen Twente (HAP).
 • Livio (VVT).
 • Carintreggeland (VVT)
 • Mediant (GGZ).
 • Centrale Huisartsenpost Almelo (HAP).
 • Medisch Spectrum Twente (ZKH).
 • Dimence (GGZ).

3. Wat zijn de doelen?

 • Prestaties ambulancezorg verbeteren (responstijden en %EHGV).
 • Relatief aantal ritten naar SEH stijgt niet
 • Optimalere inzet acute wijkverpleging.
 • Minder (onnodige) HAP-visites.
 • Prestaties HAP-visites verbeteren (responstijden).
 • Goede bereikbaarheid triageposten HAP.
 • Betere bereikbaarheid en optimale benutting GGZ crisisdienst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Triage. 
 • Passende zorginzet.