Pilot regio Noord-Nederland

‘Ketenintegratie is essentieel voor het leveren van passende zorg’

De patiënt belt altijd juist. Wie vervolgens de binnengekomen zorgvraag beantwoordt, kan deze op de achtergrond passender afstemmen met de ketenpartners. Ketensamenwerking is daarom van essentieel belang voor meer passende zorg in de pilot regio Noord-Nederland. Hiervoor wordt de gehele keten betrokken.

In het kort

Het doel is om hierdoor meer semi-acute vragen in de eerste lijn te beantwoorden. Door middel van het uitwerken van zes treffende en kansrijke ingangsklachten wordt toegewerkt naar het optimaliseren van de ideale patiëntreis. Het kennen van elkaars maar ook de eigen werkprocessen is hierin cruciaal om goed te bepalen welke zorgprofessional de meest passende zorg kan leveren.

Het structureel borgen van de ketensamenwerking op basis van de ingangsklachten heeft een hoge prioriteit om continue verbeteringen mogelijk te maken.

Tegelijk gaan de partners aan de slag met:

 • Triage: binnen deze pilot wordt gekeken naar het optimaliseren en verrijken van verwijzingen tussen de deelnemende ketenpartners.
   
 • Passende zorginzet: de brede triage verrijken met de juiste aanbieder voor de juiste zorginzet. We pakken dit aan door samenwerking die leidt tot passende inzet van zorg.

____________________________________________________________________________________
Tea Martic en Robin Hagenauw, projectmanagers AZNN: “We kunnen samen al zoveel. Doordat we aansluiten bij de ketenpartners en hun werk meer naar de voorgrond halen, ontstaat o.a. meer inzicht in én waardering voor elkaars werk. Daarom hebben we besloten om de focus te verleggen van virtueel ZCC naar zorgcoördinatie als gedachtegoed.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Bevorderen van triage-verwijzingen.
 • Het opstellen van samenwerkingsconvenanten.
 • Vergroten van de kennis van triagisten over de mogelijkheden om bepaalde zorgvragen te verwijzen naar ketenpartners.
 • Vergroten van de kennis van triagisten over elkaars werk
 • Vergroten van de traceerbaarheid van medewerkers in de eerste lijn.


 

2. Wie zijn de partners?

 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • UMCG Ambulancezorg (RAV).
 • Ambulancezorg Groningen (RAV).
 • Martini Ziekenhuis Groningen.                             
 • Antonius Ziekenhuis Sneek.                                
 • Zorggroep Alliade / Meriant (VVT).                        
 • Centrale Huisartsendienst Drenthe.                    
 • Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen.               
 • Medisch Centrum Leeuwarden.
 • Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland.     
 • Huisartsenzorg Drenthe.
 • ROAZ-bureau Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN).
 • RAV Fryslân.
 • Icare (VVT).
 • Dokterswacht Friesland.
 • Patyna (thuiszorg).
 • Treant Zorggroep.
 • GGZ Friesland.

3. Wat zijn de doelen?

 • Passende zorg voor de patiënt waarbij de patiënt altijd juist belt.
 • Het behouden van meer zorgvragen in de eerstelijn.
 • Betere door- en uitstroom dankzij betere coördinatie spoedzorgproces.
 • Het aantal schakels in de acute zorgketen verminderen dat een patiënt moet doorlopen.
 • Prestaties ambulancezorg verbeteren door onnodige ritten te filteren.
 • Minder ketenincidenten.

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Triage. 
 • Passende zorginzet. 
 • Regie vervolgzorg.