Pilot regio Noord-Nederland

Brede triage, samenwerking, inzicht in capaciteit en data-uitwisseling

Inzetten op brede triage. Meer inzicht creëren in de actuele zorgcapaciteit. Betere coördinatie op zorginzet. Plus: data slim hergebruiken. De pilot regio Noord-Nederland streeft naar optimale zorgcoördinatie waarbij de gehele keten is betrokken. Zodat elke inwoner altijd de best passende zorg ontvangt.

In het kort

Deze pilot is onderverdeeld in de gebieden ‘Drenthe/Zuidoost Groningen’ en ‘Zuidwest Friesland/Noordoostpolder’. De partners zetten allereerst in op triage. Want een goed verloop van het zorgproces begint met brede triage. Waarbij de (zorg)vraag goed in kaart wordt gebracht en de zorgketen snel een passend antwoord vindt voor de patiënt.

De partners leggen zich daarom toe op triage via één zorgcoördinatiecentrum, waar zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines direct met elkaar overleggen. Snel een collega consulteren, inzicht in de capaciteit per schakel in de zorgketen en continue data-overdracht tussen deze schakels staan hierbij centraal.

Tegelijk gaan de partners aan de slag met:

 • Eenduidige toegang
  Een eenduidige en enkelvoudige toegang voor nietlevensbedreigende zorgvragen.
   
 • Passende zorginzet
  De brede triage door het multidisciplinaire team leidt tot passende inzet van zorg.
   
 • Regie vervolgzorg
  Inzicht in de capaciteit van de eerste inzet van zorg én van verzorgzorg. Waarbij continu de actuele situatie van de zorgvrager voorhanden is, dankzij doorlopende data-uitwisseling.

____________________________________________________________________________________

Jan Schaart, bestuurder Huisartsenzorg Drenthe: “We willen de zorg sterk en toegankelijk houden voor burgers en zorgprofessionals. Hoe mooi zou het in dat kader zijn om elkaar virtueel te kunnen bereiken en consulteren, waarbij data-uitwisseling en een videoverbinding als tools uitstekend functioneren?”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Brede multidisciplinaire triage opzetten.
 • Een realtime overzicht creëren van welke capaciteit van welk type zorg waar beschikbaar is.
 • Coördinatie op de inzet van zorg in gang zetten.
 • Patiëntgegevens hergebruiken en verrijken.
 • Eén aanspreekpunt voor zorgvragen inrichten, voor zorgvragers en zorgverleners.
   

2. Wie zijn de partners?

 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen.
 • Revalidatie Friesland.
 • UMCG Ambulancezorg (RAV).
 • Zilveren Kruis.
 • Ambulancezorg Groningen (RAV).
 • De Friesland (zorgverzekeraar).
 • Martini Ziekenhuis Groningen.
 • Treant Zorggroep.
 • Antonius Ziekenhuis Sneek.
 • Patyna (thuiszorg).
 • Zorggroep Alliade / Meriant (VVT).
 • Dokterswacht Friesland.
 • Centrale Huisartsendienst Drenthe.
 • Icare (VVT).
 • Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen.
 • RAV Fryslân.
 • Medisch Centrum Leeuwarden.
 • Menzis.
 • Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland.
 • Coöperatie VGZ.
 • Zorggroep Oude & Nieuw Land (VVT).
 • Huisartsenzorg Drenthe.
 • ROAZ-bureau Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN).
 • GGZ Friesland.
 • Coöperatie VGZ.
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Minder werkdruk en meer werkplezier voor zorgverleners.
 • Bestaande capaciteit beter benutten en zo de druk op de tweedelijnszorg verlagen.
 • Betere door- en uitstroom dankzij betere coördinatie spoedzorgproces.
 • Het aantal schakels in de acute zorgketen verminderen dat een patiënt moet doorlopen.
 • Prestaties ambulancezorg verbeteren door onnodige ritten te filteren.
 • Minder ketenincidenten.
   

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang. 
 • Triage. 
 • Passende zorginzet. 
 • Regie vervolgzorg.