Pilot regio IJsselland

Verdieping en concretisering zorgcoördinatie

Kwalitatief goede spoedzorg garanderen. Nu en in de toekomst. Regio IJsselland ontfermt zich over de verdieping en concretisering van het concept zorgcoördinatie: wat is ervoor nodig om zorgcoördinatie succesvol te continueren en op te schalen?

In het kort

In deze pilot richt regio IJsselland zich op integrale samenwerking. Met de focus op eenduidige triage en passende zorginzet. De partners gaan aan de slag met:

 • een eenduidig triageprotocol;
 • gezamenlijke werkprocessen met de ketenpartners en tussen LMS en ZCC;
 • één realtime capaciteitsoverzicht van de ambulante capaciteit (visite-rijdende

huisarts, ambulances, crisisteam GGZ en wijkverpleging).

Het beoogde resultaat: zorgprofessionals die de situatie van patiënten nóg beter kunnen inschatten en de juiste zorg verlenen.

____________________________________________________________________________________

Piet van der Zandt, directeur Pro Persona, Arnhem: “In 2018 zijn we als partners (RAV, VVT, HAP) al op één locatie gaan samenwerken. Een eerste kennismaking met de nieuwe manier van werken binnen zorgcoördinatie.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Inrichten lokale, fysieke, gezamenlijke meldkamer voor avond en weekend (RAV, HAP, VVT, GGZ).
 • Ontwikkelen realtime capaciteitsoverzicht van de ambulante capaciteit.
 • Opstellen gezamenlijk triageprotocol voor specifieke ingangsklachten in afstemming met NTS en ICT-leveranciers.
 • Inrichten werkprocessen met ruimte voor intensiever overleg zorgpartners.
 • Successen uit eerdere springplankprojecten opschalen.

2. Wie zijn de partners?

 • Ambulance IJsselland (RAV).
 • Medrie (HAP).
 • Icare (VVT).
 • Carinova (VVT).
 • Zorgcentrale Noord (VVT).
 • Dimence (GGZ).

 

3. Wat zijn de doelen?

 • Prestaties ambulancezorg verbeteren (responstijden en % mobiel zorgconsult).
 • Afname SEH-inzetten (minder onnodig vervoer).
 • Optimalere inzet acute wijkverpleging.
 • Minder (onnodige) HAP-visites.
 • Doorlooptijden triagepost HAP verbeteren.
 • Gelijkblijvende ambulancezorgkosten per inwoner.
 • Minder ketenincidenten.

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Triage .
 • Passende zorginzet.