Pilot regio IJsselland

Verdieping en concretisering zorgcoördinatie

Patiënten altijd de zorg kunnen bieden die past bij de zorgvraag. Op het juiste moment en op de juiste plaats. Om deze ambitie waar te maken, legt de regio Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zich toe op zorgcoördinatie door middel van virtuele samenwerking tussen betrokken ketenpartners.

In het kort

In deze pilot richt regio IJsselland zich op integrale samenwerking. Met de focus op eenduidige triage en passende zorginzet. De partners gaan aan de slag met:

 • een eenduidig triageprotocol;
 • gezamenlijke werkprocessen met de ketenpartners en tussen LMS en ZCC;
 • één realtime capaciteitsoverzicht van de ambulante capaciteit (visite-rijdende huisarts, ambulances, crisisteam GGZ en wijkverpleging).

Het beoogde resultaat: zorgprofessionals die de situatie van patiënten nóg beter kunnen inschatten en de juiste zorg verlenen.

____________________________________________________________________________________

Piet van der Zandt, directeur Pro Persona, Arnhem: “We merken dat het dankzij goede samenwerking vaak mogelijk is om cliënten via de reguliere hulpverleningskanalen te helpen. Dit voorkomt onnodige belasting van andere hulpdiensten zoals de ambulance.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • KPI’s operationaliseren, nulmetingen uitvoeren.
 • Afstemming triage en systemen optimaliseren.
 • Het acute zorgproces herontwerpen.
 • Capaciteitsmanagement invoeren.
 • Applicaties ontwikkelen ter ondersteuning van de zorgcoördinatie.
   

2. Wie zijn de partners?

 • Huisartsendienst Arnhem (onderdeel van Onze Huisartsen).
 • Huisartsenpost Gelderse Vallei Ede.
 • Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen / CIHN (HAP).
 • Pro Persona (GGZ).
 • Ambulancezorg Gelderland-Midden (RAV).
 • Ambulancezorg Gelderland-Zuid (RAV).
 • Huisartsenpost Gelders Rivierenland Tiel.
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Eén loket voor alle andere spoedzorgvragen dan 112.
 • Efficiëntere inzet ambulancevervoer en toeleiding naar SEH.
 • Actuele informatie over patiënten bundelen.
 • Actuele informatie over capaciteiten bundelen (SEH, IC, CCU, ELV).
 • Regie over spoedzorgvragen totdat opvolging is geregeld.
   

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Triage .
 • Passende zorginzet.