Pilot regio Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid

Virtuele zorgcoördinatie

Patiënten altijd de zorg kunnen bieden die past bij de zorgvraag. Op het juiste moment en op de juiste plaats. Om deze ambitie waar te maken, legt de regio Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zich toe op zorgcoördinatie door middel van virtuele samenwerking tussen betrokken ketenpartners.

In het kort

Deze pilot bundelt de meldkamers ambulancezorg Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid én het ketenbrede meld- en adviespunt van de GGZ fysiek op één locatie. Terwijl de vier huisartsenposten uit de regio virtueel aangesloten zijn: Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel.

De pilot richt zich op eenduidige triage door alle zorgprofessionals en optimalisatie van onderlinge informatie-uitwisseling. Tegelijk is het doel om een permanent toestandsbeeld te realiseren van de capaciteiten in de acute zorgketen en zo mogelijk in de VVT-sector. Tot slot moet de pilot resulteren in meer regievoering op de mobiele zorg.

____________________________________________________________________________________

Piet van der Zandt, directeur Pro Persona, Arnhem: “We merken dat het dankzij goede samenwerking vaak mogelijk is om cliënten via de reguliere hulpverleningskanalen te helpen. Dit voorkomt onnodige belasting van andere hulpdiensten zoals de ambulance.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • KPI’s operationaliseren, nulmetingen uitvoeren.
 • Afstemming triage en systemen optimaliseren.
 • Het acute zorgproces herontwerpen.
 • Capaciteitsmanagement invoeren.
 • Applicaties ontwikkelen ter ondersteuning van de zorgcoördinatie.
   

2. Wie zijn de partners?

 • Huisartsendienst Arnhem (onderdeel van Onze Huisartsen).
 • Huisartsenpost Gelderse Vallei Ede.
 • Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen / CIHN (HAP). • Pro Persona (GGZ).
 • Ambulancezorg Gelderland-Midden (RAV).
 • Ambulancezorg Gelderland-Zuid (RAV).
 • Huisartsenpost Gelders Rivierenland Tiel.
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Eén loket voor alle andere spoedzorgvragen dan 112.
 • Efficiëntere inzet ambulancevervoer en toeleiding naar SEH.
 • Actuele informatie over patiënten bundelen.
 • Actuele informatie over capaciteiten bundelen (SEH, IC, CCU, ELV).
 • Regie over spoedzorgvragen totdat opvolging is geregeld.
   

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang. 
 • Triage. 
 • Passende zorginzet.
 • Regie vervolgzorg.