Pilot regio Flevoland

Sterkere verbinding en zorgopvolging

Intensiever samenwerken binnen de acute zorg. En zo elkaars kennis, vaardigheden én mogelijkheden in capaciteit zoveel mogelijk benutten. Met het doel om passende zorg te organiseren, die beter aansluit bij de zorgbehoefte van de patiënt. Daar focust deze pilot zich op.

In het kort

De pilot in de regio Flevoland richt zich op een sterkere verbinding tussen de bestaande loketten voor acute zorg. De nadruk ligt op de regie op vervolgzorg: het organiseren van de juiste zorg ná de eerste inzet van een zorgverlener.

De partners binnen de pilot willen hierbij een infrastructuur creëren die (soepele) samenwerking tussen de verschillende (acute) zorgverleners mogelijk maakt. De pilot start in de twee subregio’s Almere en Lelystad en Noordoostpolder. De regio Gooi en Vechtstreek kijkt vanaf de zijlijn mee en deelt de kennis die zij opdoet in eigen pilots gerelateerd aan zorgcoördinatie.
 

____________________________________________________________________________________

Gijs Roest, directeur RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek: “Zorgcoördinatie verhoogt zorgmotivatie: ketenpartners schakelen sneller waardoor de patiënt de juiste zorg krijgt. Dit is stimulerend en verhoogt het werkplezier.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Werkafspraken opstellen tussen loketten acute zorg.
 • Infrastructuur aanleggen voor snellere verbinding tussen loketten.
 • Zorgprofessionals inlichten en scholen.
 • Patiëntenstromen incrementeel aanpassen en invoeren waarvoor zorgcoördinatie kan worden ingezet.
 • Werkprocessen opstellen.
 • Registratie organiseren.
 • Mogelijkheden onderzoeken voor efficiënte digitale overdracht.

 

2. Wie zijn de partners?

 • Zorggroep Almere (HAP).
 • Flevoziekenhuis.
 • GGZ Centraal.
 • Icare (VVT).
 • Coloriet (VVT).
 • Woonzorg Flevoland (VVT).
 • Talma Urk (VVT).
 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land (VVT).
 • Allerzorg (VVT)
 • Medrie (HAP).
 • St. Jansdal (ziekenhuis).

3. Wat zijn de doelen?

 • De juiste zorg op de juiste plek: er wordt beter gekeken vanuit de behoefte van de patiënt.
 • Gemiddelde duur ambulance-inzet verkorten.
 • Percentage spoedritten binnen 15-minutennorm verbeteren.
 • Betere afstemming als de eerste hulpverlener ter plekke is.
 • Afname opnames SEH.
 • Meer directe uitstroom vanuit SEH (in plaats van naar de kliniek).
 • Betere samenwerking tussen alle partijen en meer werkplezier.

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Passende zorginzet.
 • Regie vervolgzorg.