Pilot regio Brabant Midden-West-Noord

Zelftriage, verlengde én verrijkte triage

Spoedpatiënten in één keer de juiste zorg bieden: op de juiste plaats en door de juiste professional. Met zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen. Dat beoogt regio Brabant Midden-West-Noord.

In het kort

1. Verlengde gezamenlijke triage
Patiënten die buiten levensgevaar zijn maar wél vervolgzorg nodig hebben worden overgedragen aan de HAP-triagist, die over meer tijd en informatie beschikt om de juiste vervolgzorg te bepalen.

2. Verrijkte triage
Patiënten die zich melden op de HAP, worden fysiek beoordeeld door een (kortelijns)verpleegkundige van de SEH. Deze bepaalt de juiste vervolgzorg. Zo wordt de patiëntsituatie beter ingeschat én de huisarts op de HAP ontlast.

3. Digitale zelftriage
Iedereen krijgt de mogelijkheid om via een app of website zelf in te schatten of contact met de huisarts(enpost) nodig is. Dit ontlast huisartsenposten van laagurgente meldingen.

____________________________________________________________________________________

Ger Jacobs, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord: “Ons gezamenlijk doel is dat patiënten in acute situaties hulp krijgen van de juiste hulpverlener op de juiste tijd en plaats.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Inrichten lokale, gezamenlijke meldkamer voor de nachturen, van 23.00 tot 08.00 uur (RAV, HAP, GGZ).
 • Verlengde triage: consultatie en overdracht.
 • Verrijkte triage: fysieke triage door SEH-verpleegkundige op HAP.
 • Digitale zelftriage: door patiënt via website of app.
 • Inrichten werkprocessen met ruimte voor intensiever overleg zorgpartners.
   

2. Wie zijn de partners?

 • RAV Brabant Midden-West-Noord.
 • Huisartsenposten Oost-Brabant.
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • Brabant Zorg (VVT).
 • Vivent (VVT).
 • Farent (sociaal domein).
 • Reinier van Arkel (GGZ).
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Afname spoedinzetten RAV.
 • Percentage spoedritten binnen de 15-minutennorm verbeteren.
 • Afname SEH-ritten (minder onnodig vervoer).
 • Doorlooptijden triagepost HAP verbeteren.
 • Afname laagurgente HAP-contacten.
 • Afname HAP-consulten (door verrijkte triage).
 • Afname opnames SEH.
   

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang 
 • Triage
 • Passende zorginzet 
 • Regie vervolgzorg 
 • Zelfmanagement