Pilot regio Brabant Midden-West-Noord

Zelftriage, verlengde én verrijkte triage

Spoedpatiënten in één keer de juiste zorg bieden: op de juiste plaats en door de juiste professional. Met zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen. Dat beoogt regio Brabant Midden-West-Noord.

In het kort

Om dit doel te halen zet deze pilot in op intensieve netwerksamenwerking tussen zorgpartners. En wordt er specifiek aandacht besteed aan drie typen interventies:

1.   Verlengde gezamenlijke triage

Patiënten die buiten levensgevaar zijn maar wél vervolgzorg nodig hebben worden overgedragen aan de HAP-triagist, die over meer tijd en informatie beschikt om de juiste vervolgzorg te bepalen. Andersom wordt bij telefoontjes naar de HAP met hoge urgentie, direct een ambulance ingezet.

2.    Verrijkte triage
Een (kortelijns)verpleegkundige van de SEH en doktersassisente triëren samen patiënten die zich melden op de HAP. Samen bepalen ze de juiste vervolgzorg. Ook wanneer de gezondheid van een patiënt verbetert of verslechtert in de wachtkamer beoordelen ze samen de nieuwe situatie. Zo kan steeds de best passende zorg geboden worden.

3.    Digitale zelftriage
Iedereen krijgt de mogelijkheid om via een app of website zelf in te schatten of contact met de huisarts(enpost) nodig is. Dit ontlast huisartsenposten van laagurgente meldingen.

____________________________________________________________________________________

Ger Jacobs, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord: “Ons gezamenlijk doel is dat patiënten in acute situaties hulp krijgen van de juiste hulpverlener op de juiste tijd en plaats.”
____________________________________________________________________________________

1. To do’s

 • Inrichten lokale, gezamenlijke meldkamer voor de nachturen, van 23.00 tot 08.00 uur (RAV, HAP, GGZ).
 • Verlengde triage: consultatie en overdracht.
 • Verrijkte triage: fysieke triage door SEH-verpleegkundige op HAP.
 • Digitale zelftriage: door patiënt via website of app.
 • Inrichten werkprocessen met ruimte voor intensiever overleg zorgpartners.

 

2. Wie zijn de partners?

 • RAV Brabant Midden-West-Noord.
 • Huisartsenposten Oost-Brabant.
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • Brabant Zorg (VVT).
 • Vivent (VVT).
 • Farent (sociaal domein).
 • Reinier van Arkel (GGZ).
   

3. Wat zijn de doelen?

 • Afname spoedinzetten RAV.
 • Percentage spoedritten binnen de 15-minutennorm verbeteren.
 • Afname SEH-ritten (minder onnodig vervoer).
 • Doorlooptijden triagepost HAP verbeteren.
 • Afname laagurgente HAP-contacten.
 • Afname HAP-consulten (door verrijkte triage).
 • Afname opnames SEH.

Deze pilot richt zich op de functies...

 • Eenduidige toegang 
 • Triage
 • Passende zorginzet 
 • Regie vervolgzorg 
 • Zelfmanagement