Zorgcoördinatie

De juiste zorg op de juiste plaats

Voor patiënten die acute zorg nodig hebben, is het van belang dat zij snel bij de juiste schakel in de zorgketen terechtkomen. De Taskforce ‘Juiste zorg op de juiste plek’ stelt dat het daarom belangrijk is dat zorgaanbieders de zorgvraag van de patiënt gezamenlijk beter organiseren en coördineren. In het actieplan ambulancezorg staat dat betere samenwerking ook kan leiden tot een verbeterde organisatie van de acute zorg op regionaal niveau, waarmee ook de in-, door-, en uitstroom beter gereguleerd kan worden.