Wet zorg en dwang (Wzd)

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, ook wel Wet zorg en dwang (Wzd)

Per 6 november 2021 is de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, ook wel Wet zorg en dwang (Wzd), in werking getreden. De Wzd vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).
 

Handreiking Wzd
Deze handreiking, hiernaast weergegeven, licht de wijzigingen vanuit de Wzd ten opzichte van de Bopz en de consequenties voor de ambulancezorg toe. Daarnaast biedt de handreiking handvatten voor de toepassing van de Wzd in de ambulancezorgverlening.