Wet verplichte ggz (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Per januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden, met een overgangstermijn van 1 jaar. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

Handreiking Wvggz                                                                                                                        Deze handreiking licht de wijzigingen vanuit de Wvggz ten opzichte van de Bopz en de consequenties voor de ambulancezorg toe. Daarnaast biedt de handreiking handvatten voor de toepassing van de Wvggz in de ambulancezorgverlening.