Wet verplichte ggz (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Per 6 november 2021 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Handreiking Wvggz
Deze handreiking, hiernaast weergegeven, licht de wijzigingen vanuit de Wvggz ten opzichte van de Bopz en de consequenties voor de ambulancezorg toe. Daarnaast biedt de handreiking handvatten voor de toepassing van de Wvggz in de ambulancezorgverlening.