Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Op 1 juni 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen  (Wmcz) in werking getreden. De wet regelt de medezeggenschap van cliënten van een instelling via het bestuur en via een cliëntenraad.

De wet regelt onder andere de oprichting van een cliëntenraad in instellingen en de openbaarheid voor de cliënten van relevante stukken, zoals het jaarverslag en het klachtenreglement. 

Instellingen als samenwerkingsverbanden in de huisartsenzorg, verloskundige zorg en ambulancezorg vallen niet onder de Wmcz. Het staat daarmee een RAV vrij om te besluiten om een cliëntenraad in te richten.