Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is op 1 januari 2006 in werking getreden en maakt deel uit van het Nederlandse verzekeringsstelsel. De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is voor de Wlz (de opvolger van de AWBZ). Dit zijn alle inwoners van Nederland en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen. 

Ontstaan en doel Zvw

De Zvw was bedoeld om een antwoord te bieden op de situatie die ontstond nadat het Europees Hof van Justitie in de jaren 90 van de 20e eeuw in een aantal arresten had bepaald dat verzekerden vrij waren om gebruik te maken van zorg in andere EU-lidstaten.

Lidstaten met een beperkt zorgaanbod en met wachtlijsten voor behandelingen, waaronder Nederland, vreesden dat veel verzekerden hun toevlucht zouden zoeken bij zorgaanbieders in andere lidstaten. Dit was het effect dat het Europese Hof van Justitie ook beoogde. Door verzekerden vrij te laten, zouden lidstaten gedwongen worden hun gezondheidszorg op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.