Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv)

Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv)

Op 1 januari 2021 is de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) in werking getreden. De sector heeft lang op een definitieve opvolger van de Wet ambulancevervoer uit 1971 gewacht. Vanaf 2013 gold de Tijdelijke wet op de ambulancezorg (Twaz). Tijdelijk, omdat onder meer eerst duidelijk moest worden hoe de acute zorg zich verder zou ontwikkelen. Door de komst van de Wazv is de Twaz vervallen.

Het doel van de nieuwe wet is om zekerheid te bieden over ambulancezorgvoorzieningen in de toekomst en om de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancezorgvoorzieningen te waarborgen. In de Wazv staan onder meer bepalingen over de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancezorgvoorzieningen.

Nieuw is dat ambulancezorg wordt gezien als een ‘niet-economische dienst’. De regels met betrekking tot het vrij verkeer uit het verdrag van de Europese Unie zijn daarom niet van toepassing. Dat maakt mogelijk dat per ambulanceregio één uitvoerder voor de ambulancezorg kan worden aangewezen: de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze RAV heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg, met daar- bij de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. In de Wazv worden naast kwaliteitseisen ook eisen aan het bestuur, intern toezicht en transparantie van de RAV gesteld.