Sectorkompas ambulancezorg

Verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid

De Regionale Ambulancevoorzieningen

De Regionale Ambulancevoorzieningen zijn verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens.

De Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) leveren hun rittendatabases aan bij het RIVM. Het RIVM berekent vervolgens de productie- en prestatiecijfers. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de meetplannen, die zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Ambulancezorg Nederland. Het RIVM past de meetplannen op eenduidige en uniforme wijze voor alle regio’s toe. De werkgroep betrouwbaarheid houdt zich binnen AZN bezig met de constante verbetering van de kwaliteit van de meetplannen en daarmee de betrouwbaarheid van de gegevens.

Het RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is verantwoordelijk voor de inhoud van de tabellen en grafieken met betrekking tot productie en prestatie.

Ambulancezorg Nederland

Ambulancezorg Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van alle overige tabellen en grafieken, evenals voor alle teksten van het sectorkompas.