Imago ambulancesector

Imago ambulancesector

Ambulancezorg Nederland (AZN) meet frequent het imago van de ambulancesector.

In 2020 heeft Newcom Research & Consultancy voor de vierde keer in opdracht van AZN dit imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd.
In totaal hebben 1.100 Nederlanders ouder dan 18 jaar meegedaan aan het onderzoek. 
De resultaten zijn, net als voorgaande jaren, zeer positief en zijn opgenomen in het rapport Imago 'Ambulancezorg Nederland 2020'.