Imago ambulancesector

Imago ambulancesector

Ambulancezorg Nederland meet frequent het imago van de ambulancesector. Newcom Research heeft in het eerste kwartaal van 2017 een online onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder.

In totaal hebben 1.108 Nederlanders meegedaan. De resultaten van het imago-onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Imago ambulancezorg 2017’.