Nieuwe ambulancekleding: zelfde vak, beter pak!

Nieuwe ambulancekleding

Sinds december 2019 is de nieuwe ambulancekleding een feit! Diverse Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) hebben de kleding al in gebruik, de rest volgt. Het kledingtraject was omvangrijk. Ongelooflijk veel mensen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe kleding. Om dit eer aan te doen hebben we het hele traject op hoofdlijnen nog eens op een rijtje gezet in een video. Veel kijkplezier!

Over het kledingtraject

De geel groene ambulancekledinglijn was ruim 15 jaar oud en had ingeboet aan herkenbaarheid. Diverse andere sectoren dragen kleding die veel lijkt op die van ambulancehulpverleners. Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals, is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent. Daarom besloot de ambulancesector in 2016 dat het tijd werd voor nieuwe, moderne, comfortabele kleding met een unieke eigen uitstraling. Hieronder op hoofdlijnen informatie over het verloop van het kledingtraject. In de Kleding Updates staan alle ins en outs gedetailleerd beschreven.

Ontwerpfase en aanbesteding

De eerste fase van het kledingtraject was de ontwerpfase. Hiervoor is kledingontwerpster Karin Slegers aangetrokken. In nauw overleg met ambulancezorgprofessionals en heel veel andere functionarissen in de ambulancesector ontwierp zij een moderne, herkenbare en representatieve kledinglijn.

Centrale aanbesteding

Na de ontwerpfase volgde de aanbestedingsfase. Ondanks dat de ambulancesector regionaal georganiseerd is, kozen RAV’s ervoor de aanbesteding gezamenlijk te doen. De aanbesteding kenmerkte zich onder meer door de hoge eisen die gesteld zijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iets waar we als sector trots op zijn.

Landelijke draagproef

De ambulancesector is blij met het mooie en moderne kledingontwerp. Maar minstens zo belangrijk is dat de kleding functioneel is en lekker zit. Daarom werd de kleding in de periode 6 t/m 27 februari 2019 getest door ambulancezorgprofessionals in de dagelijkse praktijk. Uit elke regio deden twee professionals mee aan de draagproef.

Bevindingen draagproef

De draagproefbevindingen zijn door de Projectgroep kleding besproken en beoordeeld, en waar nodig en mogelijk, in de kleding verwerkt.

Productie

De kleding is in mei 2019 in productie genomen. In december 2019 werden de eerste kledingpakketten uitgereikt aan de drie Noordelijke RAV’s en aan RAV Hollands Midden en RAV Zuid-Holland Zuid. De andere RAV’s volgen.