Nieuwe ambulancekleding: zelfde vak, beter pak!

Nieuwe ambulancekleding

De huidige ambulancekledinglijn is inmiddels ruim 15 jaar oud. De kleding heeft onder meer ingeboet aan herkenbaarheid. Diverse andere sectoren dragen kleding die veel lijkt op die van ambulancehulpverleners. Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals, is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent. De afgelopen periode heeft de ambulancesector daarom keihard gewerkt aan een nieuwe, moderne, herkenbare en representatieve kledinglijn.

Landelijke draagproef

We zijn als sector blij met het mooie en moderne ontwerp. Maar minstens zo belangrijk is het dat de kleding functioneel is en lekker zit. Dat testen ambulancehulpverleners in de periode 6 t/m 27 februari. Twee ambulancehulpverleners uit elke regio doen mee aan de landelijke draagproef. Zij zullen gedurende deze drie weken durende draagproef de kleding tijdens het dagelijkse werk dragen en testen op functionaliteit en comfort.

Zelfde vak, ander pak

Het kan dus gebeuren dat u in de draagproefperiode ambulancehulpverleners tegenkomt die er anders uitzien dan u gewend bent. De mensen in die nieuwe kleding zijn echter de voor u vertrouwde ambulancehulpverleners met dezelfde bevoegdheden, kennis en kunde als de professionals in de bekende geel/groene pakken.

Definitieve kleding

Na de landelijke draagproef worden de bevindingen die de draagproefdeelnemers indienen besproken en beoordeeld, en waar nodig en mogelijk, in de kleding verwerkt. Daarna gaat de kleding in productie. Naar verwachting wordt de definitieve kleding rond de zomer van 2019 gefaseerd uitgeleverd aan de Regionale Ambulancevoorzieningen.

Download de flyer

(klik op onderstaande afbeelding voor de flyer in pdf)

Download in andere formaten

Kleding updates

AZN houdt alle medewerkers in de ambulancesector middels zogenaamde 'kleding updates' op de hoogte van ontwikkelingen in het kledingtraject. Deze kleding-updates worden via de mail verspreid via de communicatieadviseurs van de RAV's, die de berichtgeving via de eigen interne communicatiekanalen kunnen verspreiden in de organisatie.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via secretariaatazn@ambulancezorg.nl.