Nieuwe ambulancekleding: zelfde vak, beter pak!

Nieuwe ambulancekleding

De huidige ambulancekledinglijn is inmiddels ruim 15 jaar oud. De kleding heeft onder meer ingeboet aan herkenbaarheid. Diverse andere sectoren dragen kleding die veel lijkt op die van ambulancehulpverleners. Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals, is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent. Daarom heeft ambulancesector heeft daarom besloten dat het tijd werd voor nieuwe, moderne, comfortabele kleding met een unieke eigen uitstraling.

Hieronder lees je op hoofdlijnen het verloop van het kledingtraject. In de Kleding Updates staan alle ins en outs gedetailleerd beschreven.

Ontwerpfase en aanbesteding

De eerste fase van het kledingtraject was de ontwerpfase. Hiervoor is kledingontwerpster Karin Slegers aangetrokken. In nauw overleg met ambulancehulpverleners en heel veel andere functionarissen in de ambulancesector ontwierp zij een moderne, herkenbare en representatieve kledinglijn.

Centrale aanbesteding

Na de ontwerpfase volgde de aanbestedingsfase. Ondanks dat de ambulancesector regionaal georganiseerd is, kozen RAV’s ervoor de aanbesteding gezamenlijk te doen. De aanbesteding kenmerkte zich onder meer door de hoge eisen die gesteld zijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iets waar we als sector trots op zijn.

Landelijke draagproef

De ambulancesector is blij met het mooie en moderne kledingontwerp. Maar minstens zo belangrijk is dat de kleding functioneel is en lekker zit. Daarom werd de kleding in de periode 6 t/m 27 februari 2019 getest door ambulancehulpverleners in de dagelijkse praktijk. Uit elke regio deden twee professionals mee aan de draagproef.

Bevindingen draagproef

De draagproefbevindingen zijn door de Projectgroep kleding besproken en beoordeeld, en waar nodig en mogelijk, in de kleding verwerkt.

Productie

De kleding is in mei 2019 in productie genomen. Naar verwachting wordt de definitieve kleding begin najaar 2019, gefaseerd uitgeleverd aan de Regionale Ambulancevoorzieningen.

Wij zien er allemaal ontzettend naar uit!

Download de flyer

(klik op onderstaande afbeelding voor de flyer in pdf)

Download in andere formaten

Kleding updates

AZN houdt alle medewerkers in de ambulancesector middels zogenaamde 'kleding updates' op de hoogte van ontwikkelingen in het kledingtraject. Deze kleding-updates worden via de mail verspreid via de communicatieadviseurs van de RAV's, die de berichtgeving via de eigen interne communicatiekanalen kunnen verspreiden in de organisatie.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via secretariaatazn@ambulancezorg.nl.