Communicatie

Communicatie

Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland hebben per regio een eigen visie op communicatie en maken gebruik van eigen regionale communicatiemiddelen. Ambulancezorg Nederland (AZN) is als branchevereniging verantwoordelijk voor de communicatie namens de sector, oftewel de sectorale communicatie. Hierbij draait het om de landelijke communicatiebehoefte van de sector ambulancezorg als collectief.

Onderdelen van de sectorale communicatie door AZN zijn:

  • Publieksvoorlichting.
  • Woordvoering.
  • Het bewaken van het imago en de reputatie van de sector.
  • Programmacommunicatie.

Public affairs en communicatie richten zich verder op een stevige positionering van Ambulancezorg Nederland. Belangrijk hierbij zijn de informatievoorziening aan en onderlinge samenwerking en afstemming met stakeholders zoals RAV’s, ketenpartners in de zorg, koepelorganisaties, ministeries en de politiek.