Collectieve belangenbehartiging

Collectieve belangenbehartiging

De 25 bij AZN aangesloten Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) verlenen allen dezelfde dienst: ambulancezorg. Vanuit onze rol als branchevereniging behartigen wij de collectieve belangen van deze RAV’s door:

  • Het monitoren, signaleren en communiceren van belangrijke trends, issues en ontwikkelingen in de politiek en de zorg.
  • Het creëren van optimale randvoorwaarden die de kwaliteit van het functioneren van de RAV’s ondersteunen.
  • Ontwikkelen van collectieve activiteiten om de kwaliteit van de acute zorg op hetzelfde niveau te houden en steeds verder te verbeteren.
  • Het begeleiden van externe onderzoeken.
  • Voorlichting en informatie geven aan relaties en media.
  • Het bewaken van het imago van de ambulancesector.
  • Belangenbehartiging via (koepel)overleggen.
  • Politieke lobby.

Ambulancezorg Nederland probeert belangrijke zorgthema’s over de bühne te krijgen en standpunten over deze thema’s te beïnvloeden. We zetten erop in dat wetgeving en beleid zo veel mogelijk ten goede komen aan de ambulancezorg. Hierbij staat, vanzelfsprekend, de patiënt altijd centraal.

Een goede relatie met bestuurders en beleidsmedewerkers van onze ketenpartners en stakeholders is belangrijk, daar investeren we dan ook in. Met hen werken wij immers samen daar waar het gaat over thema's en onderwerpen die de acute zorg treffen. Onze speerpunten geven hierbij richting aan onze activiteiten.