Q&A Verrichtingen in de ambulancezorg

  •   Maagsonde inbrengen

    Waarvoor wordt in de ambulancezorg een maagsonde ingebracht? 

    Wanneer in de ambulancezorg een maagsonde wordt ingebracht is dit bedoeld om te kunnen hevelen. Het is wel zaak om dan bij overdracht van de patiënt aan het ziekenhuis/zorginstelling nadrukkelijk te melden dat de correcte positie van de neusmaagsonde nog geverifieerd dient te worden. Dit kan o.a. met een methode genoemd in de V&VN Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neus-maagsonde, bijvoorbeeld met een thoraxfoto of pH-meting.

    Versie mei 2019