Q&A LPLMA

Q&A LPLMA

 •   3.2 Breathing
  • In het LPLMA-protocollenboek staat bij de verwijzing naar protocol Reanimatie het protocolnummer 4.3 (van Obstructie tracheacanule), in de Ambulancezorg app-LPLMA staat bij de verwijzing naar protocol Reanimatie het protocolnummer 4.5. Wat is juist?
   Het LPLMA-protocollenboek vermeldt het verkeerde protocolnummer, in de Ambulancezorg app-LPLMA is dit aangepast naar 4.5, het protocolnummer van Reanimatie.
 •   7.4 Volwassene: NEWS2
  • Hoe is de NEWS2 ontwikkeld?
   NEWS is in het Verenigd Koninkrijk als een nationaal early warning systeem ontwikkeld in 2012 en geactualiseerd in 2017. In de informatievideo van het Royal College of Physicians over de actualisatie naar NEWS2 wordt hier meer over verteld.
  • Wanneer weet je of een zorgvrager in SpO2 schaal 2 van de NEWS2 valt?  
   Op basis van klinische redenatie kun je als ambulancezorgverlener bepalen of  zorgvrager in SpO2 schaal 2 valt. Dit is het geval wanneer een SpO2 van 88-92% geaccepteerd wordt als normaalwaarde voor de patiënt. Met name bij COPD-patiënten kan dit het geval zijn.  
  • Krijgt iedere zorgvrager die zuurstof gebruikt 2 extra punten in de NEWS2 score?
   Alleen als de patiënt (extra) O2 nodig heeft om de SpO2 normaalwaarde te behalen, dan is de score 2  punten hoger. Gebruikt de zorgvrager in zijn normale situatie O2 en hoeft hij nu niet nog méér O2 toegediend te krijgen, dan scoor je geen 2 extra punten. De COPD-patiënt die thuis 1 liter O2 per minuut gebruikt en ook in de ambulance voldoende heeft aan 1 liter O2 per minuut scoort hier geen extra punten mee.

              Versie 21 juni 2021