LPA9

LPA9

Het LPA9 is sinds 1 mei 2023 vigerend. De (nieuwe) Ambulancezorg app met daarin het LPA9 is leidend voor de ambulancesector. Het LPA9 is in oktober 2022 bestuurlijk vastgesteld door AZN, de NVMMA en V&VN Ambulancezorg. De RAV’s zijn in de periode februari 2023 tot mei 2023 overgegaan naar het LPA9.

Bijscholing LPA9
Voor optimale toepassing van het LPA9, het SPART-model en de bijbehorende hulpmiddelen zijn leermiddelen ontwikkeld voor het bijscholen van alle hoogcomplexe ambulancezorgprofessionals. Deze bijscholing wordt regionaal door de RAV’s uitgevoerd. Daarnaast zijn de volgende vakbladartikelen verschenen:  

Onderwijsboek protocollen LPA9

Er is een onderwijsboek LPA9 beschikbaar met daarin de stroomschema’s van de protocollen. In het onderwijsboek, welke een A4-formaat heeft, zijn de toelichting (TLPA) en verantwoording (VLPA) van de protocollen niet opgenomen. Het onderwijsboek is bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs in de RAV en bij de onderwijsinstituten, het is niet bedoeld als vigerend kader. Het boek heeft een beperkte houdbaarheid omdat de inhoud immers niet wordt aangepast aan actualisaties die in de LPA9 protocollen in de app worden doorgevoerd. Het LPA9, zoals deze onderdeel is van de Ambulancezorg-app, is vigerend voor het primaire proces en zal altijd de actuele protocollen bevatten;

Het Onderwijsboek protocollen LPA9 kan hier geraadpleegd worden.

Bestelformulieren Onderwijsboek protocollen LPA9

De onderwijsboeken LPA9 kunnen besteld worden met onderstaande formulieren: