Landelijk Protocol Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg (LPLMA)

Landelijk Protocol Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg (LPLMA) als opvolger van het Landelijk Protocol Zorgambulance (LPZ)

Het Landelijk Protocol Zorgambulance heeft een opvolger gekregen: het Landelijke Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg. Zorgdifferentiatie is in de ambulancesector verder ontwikkeld en daarbij is gekozen voor het inrichten van laag- en middencomplexe zorg. Het Kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg is in februari 2020 vastgesteld. Vanaf juni 2021 is het Landelijk Protocol Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg beschikbaar. Allereerst in de app en aansluitend in boekvorm. Omwille van de overgangstermijn die de RAV’s hebben om zal tot oktober 2021 in de ambulancezorg-app naast het LPLMA ook het LPZ te raadplegen zijn. Het LPLMA zit onder de tegel protocollen, het LPZ zit als pdf-versie bij publicaties onder services.

Bekijk hier het LPLMA 

Bekijk hier het LPZ 1.0.

Bekijk hier het Kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg 

De ambulancezorg-app is geschikt voor iOS en Android. Het LPLMA is binnenkort ook voor externe beschikbaar in boekvorm en (tegen betaling) te bestellen. Daartoe zullen t.z.t bestelformulieren aan deze informatie worden toegevoegd.