Landelijk Protocol Ambulancezorg

Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA)

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) voorziet de ambulancezorgprofessionals van protocollen waarmee de zorg zoveel mogelijk evidence based kan worden verleend.

Het LPA is een hulpmiddel om tot goede ambulancezorg te komen. Het is geen protocol dat in alle situaties met een vaststaand algoritme op rigide wijze moet worden gevolgd. De nadruk ligt op het bieden van ondersteuning aan de ambulancezorgprofessional bij het nemen van beslissingen over passende zorg voor een individuele patiënt in een specifieke situatie. De verantwoording van het LPA, het VLPA, maakt integraal onderdeel uit van het LPA.

Protocollencommissie

De protocollencommissie die het LPA ontwikkelt, bestaat uit een afvaardiging van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en een afvaardiging van V&VN Ambulancezorg. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter/huisarts. Jaarlijks inventariseert de commissie of nieuwe medische inzichten aanleiding zijn voor het (volledig of deels) actualiseren van het LPA. 

Leden protocollencommissie

 • M. (Martijn) Rutten
  huisarts, externe voorzitter protocollencommissie
 • A. (Arjan) Bruintjes – RAV Utrecht
  Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg; V&VN Ambulancezorg
 • K. (Klaartje) Caminada – Ambulance IJsselland
  Medisch Manager Ambulancezorg; NVMMA
 • B. (Bert) Dercksen - UMCG Ambulancezorg
  Medisch Manager Ambulancezorg; NVMMA
 • M. (Matthijs) de Visser – RAV Hollands Midden
  Ambulanceverpleegkundige, Physician Assistant; V&VN Ambulancezorg
 • R. (Ruud) Verhalle – RAV Brabant Midden-West-Noord
  Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg; V&VN Ambulancezorg
 • T. (Trudie) van Duin – AZN
  Programmamanager; ambtelijke ondersteuning
 • K. (Karin) Lelieveld – AZN
  Beleidsmedewerker

Van concept tot definitief protocol

Bij het ontwikkelen van het LPA worden conceptprotocollen opgesteld door circa 10 expertgroepen, samengesteld uit ambulancezorgprofessionals en medisch managers ambulancezorg. Vervolgens legt de protocollencommissie de concepten voor aan wetenschappelijke beroepsverenigingen en relevante ketennpartners. De besturen van V&VN AZ, NVMMA en AZN stellen uiteindelijk de definitieve versie van het LPA vast. Het bureau van AZN ondersteunt de werkzaamheden van de protocollencommissie.

LPA9

Het LPA9 is in oktober 2022 bestuurlijk vastgesteld door AZN, de NVMMA en V&VN Ambulancezorg. Daarop volgend zijn de protocollen in de nieuwe Ambulancezorg-app geplaatst, welke geschikt is voor iOS en Android. De nieuw ontwikkelde app is enige weken in een overgangsversie beschikbaar gesteld voor alle RAV’s. De RAV’s gaan in de periode februari 2023 tot mei 2023 allemaal over naar het LPA9. De app is leidend voor de sector.

Eind maart 2023 is een pdf-versie van het LPA9 beschikbaar met daarin de stroomschema’s van de protocollen. Deze schema’s zijn dan ook in boekvorm verkrijgbaar. Binnenkort is op deze pagina daarvoor een bestelformulier te vinden.

LPA8.1

Het LPA8.1 is in juni 2016 vastgesteld en te vinden in de Ambulancezorg-app. Het LPA8.1 is ook in boekvorm beschikbaar. Vanaf mei 2023 is het LPA8.1 niet meer vigerend.

Wilt u meer informatie over LPA? Mail naar info@ambulancezorg.nl.