Landelijk Protocol Ambulancezorg

Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA)

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) voorziet de ambulancezorgprofessionals van protocollen waarmee de zorg zoveel mogelijk evidence based kan worden verleend.

Het LPA is een hulpmiddel om tot goede ambulancezorg te komen. Het is geen protocol dat in alle situaties met een vaststaand algoritme op rigide wijze moet worden gevolgd. De nadruk ligt op het bieden van ondersteuning aan de ambulancezorgprofessional bij het nemen van beslissingen over passende zorg voor een individuele patiënt in een specifieke situatie. De verantwoording van het LPA, het VLPA, maakt integraal onderdeel uit van het LPA.

Protocollencommissie

De protocollencommissie die het LPA ontwikkelt, bestaat uit een afvaardiging van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en een afvaardiging van V&VN Ambulancezorg. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter/huisarts. Jaarlijks inventariseert de commissie of nieuwe medische inzichten aanleiding zijn voor het (volledig of deels) actualiseren van het LPA. 

Leden protocollencommissie

 • M. (Martijn) Rutten
  huisarts, externe voorzitter protocollencommissie
 • A. (Arjan) Bruintjes – RAV Utrecht
  Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg; V&VN Ambulancezorg
 • K. (Klaartje) Caminada – Ambulance IJsselland
  Medisch Manager Ambulancezorg; NVMMA
 • B. (Bert) Dercksen - UMCG Ambulancezorg
  Medisch Manager Ambulancezorg; NVMMA
 • M. (Matthijs) de Visser – RAV Hollands Midden
  Ambulanceverpleegkundige, Physician Assistant; V&VN Ambulancezorg
 • R. (Ruud) Verhalle – RAV Brabant Midden-West-Noord
  Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg; V&VN Ambulancezorg
 • T. (Trudie) van Duin – AZN
  Programmamanager; ambtelijke ondersteuning
 • K. (Karin) Lelieveld – AZN
  Beleidsmedewerker

Van concept tot definitief protocol

Bij het ontwikkelen van het LPA worden conceptprotocollen opgesteld door circa 10 expertgroepen, samengesteld uit ambulancezorgprofessionals en medisch managers ambulancezorg. Vervolgens legt de protocollencommissie de concepten voor aan wetenschappelijke beroepsverenigingen en relevante ketennpartners. De besturen van V&VN AZ, NVMMA en AZN stellen uiteindelijk de definitieve versie van het LPA vast. Het bureau van AZN ondersteunt de werkzaamheden van de protocollencommissie.

LPA 8.1

Het LPA 8.1 is in juni 2016 vastgesteld:

 • Bekijk hier het LPA 8.1 (herdruk november 2021, inclusief geactualiseerd protocol 12.5 en geactualiseerde contactgegevens protocollen 7.8 en 12.3)
 • Bekijk het overzicht van de wijzigingen in LPA 8.1
 • Lees het onderzoek naar het gebruik van LPA 8.1

Het LPA is (tegen betaling) beschikbaar in boekvorm en te bestellen door het bestelformulier in te vullen.

Het LPA is ook beschikbaar als onderdeel van de ambulancezorg-app. De app is geschikt voor iOS en Android.

Wilt u meer informatie over LPA 8.1? Mail naar info@ambulancezorg.nl.

LPA 9

Naar verwachting worden de protocollen van het LPA 9 na de zomer 2022 vastgesteld. Hiertoe worden ze voorgelegd aan V&VN Ambulancezorg, de NVMMA en tot slot de ledenvergadering van AZN. Daarna start de implementatie. De protocollen komen in een nieuwe app te staan, die de huidige app straks vervangt. In het eerste kwartaal van 2023 zal het gehele LPA9 vigerend zijn.