Landelijk Protocol Ambulancezorg

Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA)

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) voorziet de ambulancezorgprofessionals van protocollen waarmee de zorg zoveel mogelijk evidence based kan worden verleend.

Het LPA is een hulpmiddel om tot goede ambulancezorg te komen. Het is geen protocol dat in alle situaties met een vaststaand algoritme op rigide wijze moet worden gevolgd. De nadruk ligt op het bieden van ondersteuning aan de ambulancezorgprofessional bij het nemen van beslissingen over passende zorg voor een individuele patiënt in een specifieke situatie. De verantwoording van het LPA, het VLPA, maakt integraal onderdeel uit van het LPA.

Protocollencommissie

De protocollencommissie die het LPA ontwikkelt, bestaat uit een afvaardiging van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en een afvaardiging van V&VN Ambulancezorg. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Jaarlijks inventariseert de commissie of nieuwe medische inzichten aanleiding zijn voor het (volledig of deels) actualiseren van het LPA. De Procedure wijziging Landelijk Protocol Ambulancezorg beschrijft de procedure met betrekking tot de cycli en criteria voor aanpassing van het LPA.

Leden protocollencommissie

 • M. (Martijn) Rutten
  huisarts, externe voorzitter protocollencommissie
 • A. (Arjan) Bruintjes – RAV Utrecht
  Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg; V&VN Ambulancezorg
 • K. (Klaartje) Caminada – Ambulance IJsselland
  Medisch Manager Ambulancezorg; NVMMA
 • B. (Bert) Dercksen - UMCG Ambulancezorg
  Medisch manager Ambulancezorg; NVMMA
 • M. (Matthijs) de Visser – RAV Hollands Midden
  Ambulanceverpleegkundige; V&VN Ambulancezorg
 • R. (Ruud) Verhalle – RAV Brabant Midden-West-Noord
  Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg: V&VN Ambulancezorg
 • T. (Trudie) van Duin – AZN
  Programmamanager; ambtelijke ondersteuning
 • K. (Karin) Lelieveld – AZN
  Beleidsmedewerker

Vergaderdata protocollencommissie 2020

 • vrijdag 31 januari
 • donderdag 19 maart
 • maandag 6 en dinsdag 7 april
 • dinsdag 23 juni
 • donderdag 3 en vrijdag 4 september
 • dinsdag 6 oktober
 • donderdag 3 december

Van concept tot definitief protocol

Bij het ontwikkelen van het LPA worden conceptprotocollen opgesteld door circa 10 expertgroepen, samengesteld uit ambulancezorgprofessionals en medisch managers ambulancezorg. Vervolgens legt de protocollencommissie de concepten voor aan wetenschappelijke beroepsverenigingen. De besturen van V&VN AZ, NVMMA en AZN stellen uiteindelijk de definitieve versie van het LPA vast. Het bureau van AZN ondersteunt de werkzaamheden van de protocollencommissie.

LPA 8.1

Het LPA 8.1 is in juni 2016 vastgesteld:

Het LPA is (tegen betaling) beschikbaar in boekvorm en te bestellen door het bestelformulier in te vullen.

Het LPA is ook beschikbaar als onderdeel van de AZN-app. De app is geschikt voor iOS en Android.

Wilt u meer informatie over LPA 8.1? Mail naar info@ambulancezorg.nl.