Ambulancezorg scoort goed op samenwerking met ketenpartners

Patiënten de beste ambulancezorg verlenen is de missie van de ambulancesector. Hier spannen de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) zich 24/7 voor in. Een goede samenwerking tussen ambulancezorg en haar partners in de acute zorgketen draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg voor onze patiënten. De ambulancezorg heeft daarom middels een ketenpartnertevredenheidsonderzoek gemeten hoe haar ketenpartners de samenwerking ervaren.

Alle RAV’s hebben actief bijdragen aan het ketenpartnertevredenheidsonderzoek door hun eigen regionale zorgketenpartners uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek. Ruim 1500 respondenten variërend van huisartsen, huisartsenposten, spoedeisende- en eerste hart hulp/ziekenhuizen, verloskundigen, GGZ, thuiszorg en verpleeghuizen gaven gehoor aan de oproep van RAV’s. Zorgketenpartners vulden een vragenlijst in waar zij de ambulancezorg konden beoordeelden op verschillende aspecten zoals samenwerking, overdracht, communicatie en het naleven van de ketenrichtlijnen en afspraken.

Landelijk resultaat

Inmiddels is het onderzoek afgerond. De ambulancezorg is zeer content met de uitkomsten, want zorgketenpartners scoorden de tevredenheid over de samenwerking met de ambulancezorg gemiddeld met een 7,8.
Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor verbetering. Zo blijkt uit het onderzoek dat zorgketenpartners niet altijd even goed weten wat het opleidingsniveau van de meldkamercentralisten ambulancezorg is en/of zijn ketenpartners niet goed (genoeg) bekend met de meldkamerprocessen. De landelijke resultaten van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek worden met de resultaten van 2023 opgenomen in het sectorkompas ambulancezorg.

Regionale resultaten

Omdat het ketenpartnertevredenheidsonderzoek in alle regio’s is uitgevoerd, zijn per RAV ook regionale resultaten beschikbaar. RAV’s kunnen die bekijken via een regionaal dashboard en zo de landelijke gemiddelden vergelijken met de eigen regionale uitkomsten. Op deze manier kunnen RAV’s zien wat goed gaat en waar de regionale samenwerking met zorgketenpartners verder verbeterd kan worden.

Elke drie jaar een Ketenpartnertevredenheidsonderzoek

De ambulancezorg vindt het van grote meerwaarde te weten hoe haar zorgketenpartners de samenwerking met ambulancezorg beoordelen. Daarom blijft het niet bij dit ene onderzoek. De ambulancesector is voornemens om driejaarlijks een ketenpartnertevredenheidsonderzoek te doen. Dit betekent dat het tweede onderzoek in 2026 wordt uitgezet.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar Angelique van der Weerd.